BP har fått Petroleumstilsynets (Ptil) tillatelse til å bruke Valhall QP to år til.

Aktiviteten på Valhall-feltet er høyere enn det som kan dekkes opp med de 180 sengene på den nye PH-plattformen. Derfor har operatøren BP søkt om å bruke QP ut 2014.

– Ut fra en samlet vurdering har Ptil har nå gitt BP samtykke til bruk av Valhall QP fram til 31.12.2014, melder Ptil.

Grunnet innsynkning av havbunnen og aldring av boligmodulen (QP), boreplattformen ( DP ) og Process and Compression plattformen ( PCP ), ble prosjektet Valhall Redevelopment (VRD) etablert i 2003. Som resultat av prosjektet, sendte BP i mars 2007 inn plan for utvikling og drift (PUD) for Valhall VRD. Planen omfattet installasjon av en ny integrert prosess- og boligplattform ( PH ) og ble godkjent av Stortinget i juni 2007. PH skulle etter planen settes i drift i 2010 og erstatte QP og PCP, og den nye boligmodulen på PH ble tatt i bruk i mars 2011, melder Ptil.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR