Petroleumstilsynet har gitt Statoil samtykke for forlenget bruksperiode for semien «Deepsea Bergen» på feltene Heidrun, åsgard, Norne, Urd og Skuld.

Statoil valgte i juni å utøve kontrakten med Odfjell Drilling for riggen som 5+1 år, maksimal lengde selskapet kunne utøve. Derfor måtte også samtykke søkes om på ny, siden det opprinnelige samtykket ble gitt for bare tre år.

Operatøren ønsker nå å bruke inntil fem år på boreoperasjonene, som hadde oppstart forrige måned. Det nye samtykket gjør at riggen kan brukes til produksjonsboring, komplettering, intervensjon, brønnopprensking og brønntesting på Heidrun, åsgard, Norne, Urd og Skuld -feltet i perioden fram til 31. juli 2017.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR