Statoil
Tordis/Bideford Dolphin
Bideford Dolphin lå i sikker sone på brønn 34/7-K-3 AH T2. Operasjon som pågikk var BOP trekking. Når BOP var ca. 1 meter inne i guidefunnel/ Under Hull Guide (UHG) stoppet trekkingen og UHG ble flyttet mot BOP bumper. BOP ble trukket ytterligere 3 meter inn i UHG før BOP og UHG ble trukket samtidig videre opp. Etter at BOP og UHG var trukket videre 0,5 meter opp løsnet babord guidefunnel og falt i sjøen.

ROV lokaliserte senere guidefunnel liggende horisontalt på havbunnen ca. 52 m øst fra moonpool og ca 102 meter fra K-3 brønnslot. Vanndyp: 202 m. Vekt av Guidefunnel er ca 5,6 tons og har følgende mål LxB: ca 6 m x 3,5 m K-brønnrammen består av 2 aktive vann injektorer (K-1,K-2), en innestengt vann injektor (K-4) og K-3 hvor primær og sekundær barriere er plassert under brønnhodet. Kun brønnramme-luken til K-3 var åpen når hendelsen inntraff.

Aker BP
Alvheim FPSO
Lørdag 28. januar ble det oppdaget olje i varmemedium for 3. parts separator på Alvheim (lekkasje i råoljevarmer). Bruk av varmemedium i systemet for råoljevarming ble da stoppet og isolert. Uønsket olje i varmemedium ble drenert ut til ikke-eksplosjonsfarlig drenasjetank, dette hadde pågått over noen dager under overvåkning av personell da det i dag tidlig ble oppdaget at noe av det oljekontaminerte vannet hadde skvettet over bord i vinden ved babord skuteside. Dette hadde medført noe oljesøl på dekk samt på skutesiden. Det er vanskelig å anslå mengde olje til sjø, men det er estimert med 10 – 50 liter. Det er ikke observert oljefilm på havoverflaten, og det var ingen deteksjon med OSD-radar. Potensialet i hendelsen er tatt ut.

Statoil
Hammerfest LNG
I forbindelse med frakobling av lastearm for LPG ble operatør utsatt for LPG søl på venstre arm. Lastearmen var rutinemessig trykket opp og drenert mot land 3 ganger. Ved frakoblingen rant det ut ca 150 liter LPG. Dette ble samlet opp i båtens oppsamlingstrau og ledet til oppsamlingstank, men en mindre mengde traff også operatørens venstre arm.

Operatøren ble ikke skadet. Det ble ikke detektert gass hverken på anleggets detektorer på land eller på båtens detektorer. En annen operatør som sto ca 5 meter fra koblingpunktet fikk et kortvarig utslag på sin personlige detektor på 6,8 LEL. Hendelsen er registrert i Synergi med saksnummer 1497553 og vil bli fulgt opp for å avdekke årsaken til at lastearmen ikke var fullstendig drenert ved frakobling.

Statoil
Statfjord B
Kl.1100 fikk vi bortfall av hovedkraft, som gir automatisk ESD2 og generell alarm. Beredskapsorganisasjonen mønstret i henhold til etablerte prosedyrer og personell uten beredskapsoppgaver mønstret i livbåter i henhold til alarminstruks. Aksjonen ble avblåst etter 45 minutter. Alle ytelseskrav ble oppfylt. Årsaken til bortfall av hovedkraft var svikt i kjølemedium. Hovedkraft ble startet opp ca kl.1320.

Total
Martin Linge/Mærsk Intrepid

Performed well clean up operation. Got leak on gasket on the sight glass for the test separator. Pressure on seperator was 52,7 bar. Operator at the separator isolated the sight glass by closing ball valves. The leak was stopped immediately. Max theoretical leak volume is 16 ltr gas (Volume of sightglass is 0.3 ltrs). Shut in the well and bled off the pressure in the separator.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet i uke 5. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene.

Forrige artikkelMilliardhandelen gikk i vasken, nå vil selskapet ut av norsk sokkel
Neste artikkelSlik blir Maria bygget ut

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR