Aker BP
Skarv
Etter frakopling av losseslange fra tankbåt ble det oppdaget at ventilen på losseslangen hadde en lekkasje da den ble tatt inn på FPSO etter lossing. Det antas at ca. 200 liter råolje lakk ut til sjø før man fikk rigget ventilen inn på dekk og kunne samle det resterende i en tank. Det var mørkt og ikke mulig å observere olje på sjø. Bølgehøyden var på dette tidspunktet 5,5 m Hs.

Wintershall
Brage
Under arbeid med bytte av datagulv i mellomgangen mellom SKR og LQ ble gammelt gulv fjernet. Dette medførte at det ble ca 0,5 meter høydeforskjell mellom utgang fra SKR og ut til mellomgangen. Området var sperret av, og det var lagt ut stilas-plank for å muliggjøre ferdsel for SKR personell på natt. Dette var avtalt mellom utførende og SKR personell som gikk nattskift. Da en SKR operatør skulle ut døren fra SKR-siden var vedkommende uheldig og snublet, noe som resulterte i et fall ned på ståldørken. Fallhøyden var ca 0,5 meter. Hendelsen har medført medisinsk behandling om bord og operatøren blir sendt til land for undersøkelse av lege.

Statoil
Statfjord C
En person fikk kink i ryggen ifm løfting av utstyr på dekk den 15.01.17. Personen har siden skaden oppsto vært sykemeldt uten å melde fra til arbeidsgiver om at dette var en arbeidsrelatert skade før nylig.

Statoil
Gullfaks C
Tråleren Tønsnes informerer Statoil Marin om at de har satt fast trålen i forbindelse med fiskeaktivitet i det de tauer over et oljerør som går fra GFC . Statoil Marin iverksatte ROV søk med bruk av Stril Merkur, når den kommer til Gullfaks feltet. ROV søk gjennomført og avsluttet 3.3.17 kl.17:18.Ved nærmere undersøkelse av bilder ble det avdekket at trålen har revet av trålavviser over 4»flens på bundl (rørledning) subsea gass kompressor (GSC),. Denne struktur er festet for beskyttelse av en flens som går ut fra bundle, og ligger 2000m fra tauehode C1. beskyttelsen som ble revet av ligger i nærheten. Instrument tilkobling (fitting i blindflens) ser ut å være skadet. Statoil Marin har etablert midlertidig aktsomhetssone (ingen fisking) ved skadested.

Statoil
Snøhvit/Songa Enabler
Pipe racking crane (PRC) port forward was used to lift 3 joints of 9 5/8’’ casing from port forward pipe deck to starboard inside pipe deck. Round slings was used to bundle the joints. The lift was conducted by lifting the casing over the lower windwall from port to starboard. Approx. two to three meters inside the windwall, the aft sling parted, and the aft end of the load fell to pipe deck. Area was barriered off, and no people was in the area where the load was dropped. Banksman was standing at clear distance during the lift, and was walking towards starboard, away from the lift. Weight: 3×940 kg  2820 kg: 2 = 1410 kg; Height: 2.2 m, Fall energy: 30430 Joule.

Aker BP
Ivar Aasen/Maersk Interceptor
Slaghammer-hode på 3,2 kg falt 14m ned på avsperret, rød sone på boredekk. Ingen personer befant seg i området.

Statoil
Snorre A
I forbindelse med sykdomstilfelle 23.03.17 (kl. 12) på Snorre A, ble det ved forberedelse til transport i land med SAR helikopter fra Statfjord, i samråd med vaktlege bestemt å starte med intravenøs væskebehandling i form av 500 ml Ringer Acetat. Pga forveksling av forpakning ble det startet opp med Glukose 500 mg/ml infusjon. Totalt ca 50 ml av denne væske ble gitt intravenøst. Ved ombordbringing av pasient i SAR helikopteret ble intravenøs væsketilførsel koblet fra. Når den skulle kobles på igjen, oppdaget SAR sykepleier at feil intravenøs væske var gitt. Det ble da gjort medisinske undersøkelser av potensielle komplikasjoner, og opprinnelig planlagt intravenøs væskebehandling ble startet. Pasienten var upåvirket klinisk av dette og det påvirket ikke pasientens grunn tilstand. Det medisinske skadepotensialet ved denne konkrete hendelsen vurderes som lavt. Pasienten har blitt informert om hendelsen av sykepleier / HMS-koordinator fra innretningen. Medisinsk dokumentasjon av hendelsen ligger i elektronisk pasientjournal. For å hindre forveksling av intravenøse væsker og medikamenter generelt, vil dette bli avviksbehandlet og tiltak beskrevet i Synergi.

Statoil
Heimdal A
I forbindelse med setting av isoleringsplan for vedlikehold av brannvannsventil mistet HRP brannvannstrykk. Alle relevante ventiler tilknyttet isoleringsplan og utenfor isoleringsplan ble feilsøkt for eventuelle ventiler i feil posisjon. Det ble ikke funnet ventiler som stod i feil posisjon. Isoleringsplanen ble tilbakestilt, og rørlinjene gått opp. Det ble etterhvert funnet feil i tegningsunderlaget (P&ID). To rørnumre var byttet om. Dette gjorde at brannvannet fra begge uttakene på ringledningen ble avstengt. Heimdal HRP hadde da en tilstand i en kort periode, der alt brannvann var stengt ut. Det gikk ca. 10 minutter før full deluge dekning var re-etablert. I forbindelse med feilsøkingen ble det satt vakt på ventilene, slik at deluge skid hadde blitt løst ut manuelt, ved et eventuelt behov. Deluge skiden var tilbake i auto ca. kl. 06:00, 29.03.17.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene. 

Her er uhellene fra uke 11!
Her er uhellene fra uke 10!
Her er uhellene fra uke 9!
Her er uhellene fra uke 8!
Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelInngår ny Deepsea Bergen-kontrakt
Neste artikkel– Kinesere og amerikanere interessert i å kjøpe Aker Solutions

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR