Statoil
Åsgard/Deepsea Bergen
Under trekking av High Pressure Cap på Åsgard brønn S-4 ble det observert strømning av gass fra manifold til sjø. Åsgard A kontrollrom ble informert om gasslekkasjen. Produksjon på to produsenter på S-template ble stengt. Strømning fortsatte inntil produksjons-flowline ble tømt for gass. Det ble observert gass i havoverflaten. Ingen gass ble målt på riggen. Personell om bord mønstret i henhold til alarminstruks. Riggen ble posisjonert 75 m av template. Varighet for strømning var 20 min. Situasjonen ble normalisert. Kapasitet av flowline tilsvarer 590 m3. Etter innstengning ble gass i flowline trykkavlastet via separator på Åsgard A. Resten av gass ble ventilert gjennom subsea manifold til sjø. Estimert utslipp av gass til sjø er 25 tonn.

Statoil
Gullfaks B
Under kjøring av eaglearm røk ståltau og eaglearm falt ned på rørdekk. Eagle var på vei opp og arm trukket inn da hendelsen inntraff. Området var avsperret. Operasjonen ble stoppet og plattformledelsen varslet. Brønnen er sikret med 2 barriærer. Like før hendelsen ble det fraktet utstyr til og fra boredekk vha eagle. I den forbindelse var det operatører som jobbet med/ved armen når den stod i ro. Vekt på eaglearm: ca 17 tonn. Fallhøyde: ca. 10 m

Statoil
Byrding/Scarabeo 5
Boring av 12 1⁄4 seksjon på Byrding A-33 H. Etter boring av seksjonen til 5020 mMD erfarte vi hullproblemer med fast borestreng på 4636 mMD i Draupne Fm. Borestrengen ble trukket ut av hullet og det ble observert at 126 m av strengen (BHA) var etterlatt i hullet. BHA omfattet Schlumberger LWD SadnVISIONs tool med en radioaktiv kilde.

ConocoPhillips
Eldfisk
Brannpumpe B var startet for gjennomføre testkjøring. EldS CCR får etter to timer testkjøring HH alarm på eksostemperatur til brannpumpen som da stopper automatisk. Like etter får man alarm fra to av to røykdetektorer i brannpumperommet, ingen utslag på flammedetektorer og ingen automatiske aksjoner (GA/watermist), noe som er ihht cause and effect. LOBS blir mønstret av CCR. Det besluttes å kjøre GA med mønstring av personell og innsatslag. FiFi rekvirert fra FEBS. Full POB på Eldfisk Complex oppnås etter 10 min. Situasjonen normaliseres etter 20 min, da innsatslag bekrefter at rommet er fylt med damp, ikke røyk. Rommet ventileres deretter og området sperres av. Årsak til utslag på røykdetektorer var en sirkulasjonspumpe som sviktet. Sirkulasjonspumpen brukes for kjølevann til Pyrobananlegget til brannpumpe eksos-system. (Pyroban anleggets oppgave er å kjøle eksos for å redusere overflate temperatur på eksosrøret). Når sirkulasjonspumpen stoppet, kokte kjølemedium av og ble tilført brannpumperommet via ekspansjonstanken til kjølesystemet.

Statoil
Sleipner A
Ved oppstart av hydraulisk startermotor oppstod det dårlig kontakt i kobberskinne i starterskuff for nevnte utstyr. Det ga kortslutning med røykutvikling. Sikringen i starterskuffen brøt strømforbindelsen umiddelbart, samtidig koblet matebryteren til tavlen ut slik at tavlen ble spenningsløs. Det ble utløst Generell alarm og mønstring ble iverksatt. Hendelsen ble raskt avklart og pågående mønstring ble avblåst.

Statoil
Troll/Songa Endurance
Generell alarm på riggen grunnet utløst røykdetektorer i boligkvarter. Personellet mønstret i hht mønstringsplan. Boligkvarter inklusivt HVAC rom gjennomsøkt uten at det ble oppdaget noe galt. Feilen mest sannsynlig oppstått i forbindelse med pågående årlig vedlikehold på HVAC anleggene om bord. Videre undersøkelser pågår. Alarm utløst klokken 12:02 og situasjonen normalisert klokken 13:08.

Statoil
Gina Krog
Etter vannfylling av sikkerhetsutstyr (watermist til hovedgenerator) ble en drain-ventil stående i åpen posisjon og vann gikk til åpen drain. Konsekvensen var at åpen drain tank ble overfylt og overløp gikk til sjø da skimming og closed drain systemene ikke er idriftsatt ennå. Tankens innhold som gikk til sjø, var en emulsjon av vann og diesel. Estimert utslipp er 990 liter diesel-vann-emusjon til sjø.

ConocoPhillips
Eldfisk
Det pågikk installering av starter head på brønn S-02. I etterkant av ferdig installasjon skulle luftputer som ble brukt for å stabilisere conductor fjernes (plassert i dekksgjennomføring på laveste dekk – W10). Under løfting av en av luftputene kom denne bort i luftslange til en annen luftpute som fremdeles var trykksatt. Denne mistet luften og falt rett ned til sjø. Sikringswire til luftpute holdt ikke som tiltenkt. Underliggende gangveier på spiderdekk var ikke avsperret men dette er et sjeldent besøkt område med adgangskontroll. Sannsynlighet for at luftputen skulle ha truffet en gangvei er meget liten. Treffpunkt til sjø befinner seg innenfor footprint til jacket. Vekt 5 kg, fallhøyde 28 m, estimert anslagsenergi 1373 J

Aker BP
Valhall
På vei ned stilastrapp fra et stillas mistet skadet person fotfeste/balansen noe som resulterte i en vridning i høyre kne. Etter behandling ombord ble personen sendt til land for videre undersøkelse. Hendelsen vil bli fulgt opp i henhold til Selskapets rutiner.

ConocoPhillips
Ekofisk

Fra kl 23:06 til 23:13 fikk CCR på EKOJ gradvis inn prewarning på 4 røykdetektorer i C-tour Power modul. Rommet er låst og operatør fikk ikke låst opp rommet fordi nøkkelen ikke passet i veggboksen. Da rommet ikke ble undersøkt umiddelbart valgte CCR å uløse General Alarm basert på indikasjoner på reell situasjon. Beredskapslag ble mønstret i tillegg til alt annet personell. Det ble ikke avdekket røyk eller varme i rommet og det er ikke funnet årsak til deteksjonene. Beredskapssituasjonen ble avsluttet etter kort tid, kl 23:33.

Aker BP
Valhall
I forbindelse med planlagt vedlikehold og testing av delugeanlegg inntraff et ikke-planlagt utslipp av 500 liter AFFF fra et anlegg i tilstøtende brannområde. Årsak til hendelsen var feil i C&E-dokumentasjon som medførte at et utløsningssignal ikke ble blokkert under test. Dokumentasjon vil bli oppdatert.

Total
Martin Linge/Maersk Intrepid
Ran in hole to Deep Set Bridge plug setting depth at 4051 m. Waited for Bridge Plug timer to activate and set the Bridge Plug.Observed a 5 to 6 minutes leak in the bottom half area of the WireLine Shear Seal (15kpsi BOP). The leak stopped by itself. Checked down hole gauge and confirmed a slight drop of 0,06 bar during the leak. Well Head preassure steady at 612 bar. Unable to confirm the precise leak point on the braided line BOP shear ram area.

Listen er basert på varsler om uønskede hendelser til Petroleumstilsynet. Informasjonen er gjengitt uten endringer og er derfor selskapenes egne beskrivelser av hendelsene. 

Her er uhellene fra uke 9!
Her er uhellene fra uke 8!
Her er uhellene fra uke 7!
Her er uhellene fra uke 6!
Her er uhellene fra uke 5!
Her er uhellene fra uke 4!

Forrige artikkelEtter 9 år hører han lyden av milliard-muligheter
Neste artikkelPluggeselskap er konkurs

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR