Med en økende skipstrafikk og oljevirksomhet i nordområdene må oljevernberedskapen forbedres. Forskerne har nylig avsluttet et vellykket forsøk med brenning av olje.,NTB

– En effektiv oljevernberedskap er viktig på Svalbard, og vil bli enda viktigere i årene som kommer. Det sier Stein Erik Sørstrøm ved SINTEF som har ledet et fullskalaforsøk øst for Hopen på Svalbard. Han karakteriserer forsøket som vellykket.

Samarbeid
Sundstrøm sier at vi har en god del kunnskap om oljeutslipp i åpent hav, og en beredskap mot dette som i stor grad bygger på mekaniske hjelpemidler som lenser. Denne kunnskapen kan ikke automatisk overføres og brukes i farvann som er islagte. Derfor har SINTEF og en rekke samarbeidende organisasjoner gått sammen for å forbedre kunnskap, evne og teknologi om ulykken skulle være ute.

Alle oljeselskapene som er med på prosjektet, StatoilHydro, Agip KCO, Total, Conoco Philips, Chevron og Shell opererer under arktiske betingelser, og trenger mer kunnskap om hvordan et oljeutslipp oppfører seg og kan håndteres i de nordlige områdene.

Olje påtent
– I stor grad står vi overfor noen av de samme problemstillingene på Svalbard som i Canada og Alaska, sier Sørstrøm.

Under fullskalaforsøket i mai ble til sammen 2 kubikkmeter olje fordelt på to forsøk helt på havet. I det ene tilfellet ble oljen brent. I det andre tilfellet ble det gjort forsøk med mekanisk begrensning av oljeutslippet. Senere skal det gjøres et tredje forsøk med bruk av kjemiske midler mot oljen.

– Brenning av oljen på stedet kan være meget virkningsfullt. Det forutsetter at en kommer raskt i gang, spesielt om sjøen er urolig. I noen tilfeller vil dette være eneste mulighet til å kontrollere oljen, sier Sørstrøm.

Mindre brennbar
Etter hvert som tiden går, vil oljen som ligger i sjøen bli mindre og mindre brennbar. I tillegg er brennbarheten ulik for ulike typer olje. Isen er i seg selv bølgedempende. I høye bølger blir olje og vann blandet, og brennbarheten avtar.

Det arbeides på tre nivåer med oljevernberedskapen. I tillegg til felteksperimentene i Svea på Svalbard, gjøres det offshore felteksperiment i den marginale iskanten rundt Svalbard og laboratorieforsøk ved SINTEF Sealab.

– Det er et svært sårbart miljø vi har med å gjøre. Ikke minst gjelder dette for sjøpattedyrene og fuglene på Svalbard, som har tøffe nok betingelser fra før, sier Sørstrøm.

Forrige artikkelEn milliard for skotsk selskap
Neste artikkelStatoilHydro får kraftig kritikk fra egne

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR