Kursstigning som følge av oppkjøpsrykter påvirker ikke salgsprisen på et selskap. Analyser av 6.000 oppkjøp viser at tidligere forskning har tatt feil.,Det skriver Forskning.no . Å drive med oppkjøp og sammenslåing av selskaper er en krevende øvelse, selv for de mest erfarne finansfolkene. Men påvirkes selve kjøpsprisen av hva som skjer med aksjekursen til salgsobjektet mens forhandlingene pågår?

Dette var spørsmålet finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole og tre andre forskere stilte seg tilbake i 2008. Den ledende studien på dette temaet, skrevet av Bill Schwert i 1996, svarte ja på spørsmålet. Men Thorburn og kollegenes svar er et klart nei.

Kjøpspris uavhengig av børsrykter
– Vi har slitt med å forstå hvordan Schwert kom frem til sine resultater. Hvorfor skulle man la rykter på børsen om oppkjøp få spille inn på hva man betaler for et selskap, spør Thorburn.

Som eksempel kan man tenke seg at selskap A er i forhandlinger om å kjøpe selskap B. Aksjekursen til selskap B er på 100 kroner før forhandlingene starter, mens selskap A tilbyr en pris på 120 kroner per aksje, siden det er store effektivitetsgevinster å hente dersom kjøpet går igjennom.

I aksjemarkedet starter en rykteflom om at selskap B skal kjøpes opp til en høyere pris enn dagens. Opportunistiske investorer begynner å hamstre selskap B-aksjer, og aksjekursen stiger.

Presse opp prisene
I Schwert sin studie fra 1996 hevdes det at dette også vil presse opp kjøpsprisen som selskap A betaler, uavhengig av om kursstigningen i aksjemarkedet skyldes rykter, eller at ny informasjon tilsier mer synergier enn først antatt.

– Men kjøpsprisen påvirkes ikke av slike oppkjøpsrykter i vår studie, sier Thorburn.

– Egentlig er jo resultatene ganske selvfølgelige, men slik er det jo gjerne med det som er genialt: Det er selvfølgelig når man først innser det, svarer hun.

Ifølge professoren har finansteoretikere verden over klødd seg i hodet av de tidligere resultatene, og hun mener det nå er en viss lettelse over at de er blitt motbevist.

– Resultatene våre er med på å gi en bedre forståelse av hva som skjer i markedet, sier hun.

Forrige artikkelEMGS med multiklientsalg
Neste artikkelSpudder barentsbrønn neste uke

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR