Det er den ikke spesielt overraskende konklusjonen etter evaluering av Olje- og energidepartementets (OED) bevilgninger via Forskningsrådet.

Bevilgningene har bidratt til å nå hovedmålet om å sikre økt, langsiktig verdiskaping og en rasjonell, kostnadseffektiv og bærekraftig utnyttelse av de norske energi- og petroleumsressursene, melder Forskningsrådet.

Fornøyd statsråd
Rambøll Management Consulting AS har utført evalueringen i samarbeid med Nordlandsforskning på oppdrag fra OED i forbindelse med at programperioden for de store forskningsprogrammene RENERGI og PETROMAKS avsluttes i 2013. De har tatt for seg FoU-bevilgninger i perioden 2001-2010 gjennom Norges forskningsråd.

– Dette er viktige resultater. Evalueringen viser at vi er på riktig vei og har valgt mange av de riktige løsningene. Den gir oss samtidig et godt utgangspunkt og kunnskapsgrunnlag for å gjøre FoU-innsatsen på energi- og petroleumsområdet enda bedre og mer målrettet, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Fire milliarder
OED har i perioden 2001-2010 bevilget nærmere 4 milliarder kroner til FoU gjennom Norges forskningsråd. Av dette har 1,8 milliarder gått til petroleumsforskning og 2,2 milliarder til energiforskning. OED har i hovedsak valgt å kanalisere FoU-bevilgningene gjennom Forskningsrådet, og er her en av de største bidragsyterne, etter Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

«Evalueringen viser at dette er en løsning som fungerer godt og konkluderer med at Forskningsrådet innehar den riktige kompetansen og organiseringen til å forvalte OEDs forskningsmidler, i tråd med målene som er satt av departementet,» konkluderer Forskningsrådet i meldingen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR