Forskningsrådet har bevilget 66 millioner kroner til forskjellige petroleumsprosjekter, blant annet økt utvinning og nordområdesatsing.

– Å unngå ising på offshore installasjoner er viktig for økt sikkerhet ved petroleumsvirksomhet i kaldere strøk. Haugaland Kunnskapspark skal utvikle en coating (maling) som vil hindre dråpedannelse og ising, skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Radarsystem for isdeteksjon De har nettopp kunngjort 66 nye millioner til diverse forskningsprosjekter i deres nye forskningsprogram «Petromaks 2», der blant annet nordområdeproblematikk er ett av områdene som har blitt prioritert. Et annet prosjekt som har fått midler, er utviklingen av et radarsystem spesielt for nordområdene.

– Nortek AS ønsker å utvikle radarsystemer for deteksjon, overvåkning og karakterisering av is, bølger og havstrømmer for bruk i nordområdene. Systemet vil også kunne brukes for deteksjon av olje på vann, skriver Forskningsrådet.

– Petroleumssektoren øker sitt nærvær i nordområdene. Derfor er det viktig at det utvikles teknologi som opprettholder sikkerhet og minimerer risikoen for utslipp til sjø under de spesielle forholdene man møter i nord, sier spesialrådgiver Ingrid Anne Munz i Petromaks 2.

– Viktig nasjonal prioritering Et annet område som har blitt prioritert, er økt oljeutvinning.

– Tiltak for å øke utvinningsgraden i feltene på norsk sokkel er en viktig nasjonal prioritering. Mer enn halvparten av den opprinnelige oljen vil bli liggende igjen i reservoarene etter dagens planer for nedstengning, slår rådet fast, og presenterer de forskjellige prosjektene knyttet til økt utvinning som har fått støtte.

– Prosjektene «Next generation multiscale methods for reservoir simulation», «Enhanced oil recovery by reduced mechanical degradation of polymers», «Enhanced oil recovery by pressure stimulation employment – Method proposed by Impact Technology Systems AS» og «Smarte brønner med autonom innstrømskontroll» vil på forskjellig måte bidra til å utvikle teknologi for å øke utvinningsgrad. Prosjektene omfatter utvikling av bedre metodikk for reservoarsimulering, tiltak i brønner og nye injeksjonsmetoder, skriver Forskningsrådet.

Stor interesse Petromaks 2 har med dette vært gjennom sin første søknadsrunde, og Forskningsrådet har opplevd stor interesse fra næringen.

– Dette er den første søknadsrunden for det nye store programmet Petromaks 2. Vi har hatt mange søknader og stor interesse fra petroleumsnæringen, sier Ingrid Anne Munz.

De som har fått tildelt midler, blir kontaktet på nyåret.

– Men det er viktig å påpeke at selv om prosjektet har fått tildeling vil det kunne ligge føringer eller kutt i forhold til opprinnelig omsøkt beløp.

Forrige artikkelAker Solutions med stigerørskontrakt
Neste artikkelDolphin med flere Nordsjø-kontrakter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR