Bergensselskapet Karsten Moholt sertifisert for tilstandsbasert vedlikehold på mobile offshore- enheter.

Karsten Moholt er, som det første selskapet i verden, tildelt sertifikatet, «Approved service provider for Condition Monitoring Services for mobile offshore units» av Det Norske Veritas (DNV). I praksis innebærer dette at selskapet «kontinuerlige foretar vibrasjonsmålinger av viktige maskiner og komponenter hos sine kunder. De kan dermed si om komponenter er slitt og når det eventuelt må foretas vedlikehold,» melder selskapet.

– Dette sparer kundene for store penger. De får et langt mer fleksibelt vedlikehold og de slipper å åpne maskiner uten at det er behov for det. De optimaliserer med andre ord vedlikeholdet, de får mer pålitelige maskiner og langt mindre nedetid. Man gjør ganske enkelt vedlikeholdet når det er nødvendig, sier Glesnes, og legger til at DNV-sertifikatet gir kundene sikkerhet for kvaliteten på vedlikeholdet, sier leder for Avdeling for Tilstandsbasert vedlikehold hos Karsten Moholt, Tommy Glesnes.

– Industrien vedlikeholder i dag maskiner og komponenter etter faste intervaller, noe som ofte er ensbetydende med overvedlikehold og/eller undervedlikehold. Man bytter ut deler som ikke trenger å byttes ut, noe som årlig koster industrien enorme summer. Det er mye bedre å gjøre vedlikeholdet når behovet faktisk oppstår.

Sertifikatet dekker alle mobile offshoreenheter, og etter hvert vil det også dekke vanlige skip. «Ifølge DNV har Tilstandsbasert vedlikehold vist seg som en bedre og mer kostnyttig vedlikeholdsstrategi enn for eksempel det tradisjonelle periodiske vedlikeholdet som er styrt av en kalender eller en timeteller,» sier meldingen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR