Petroleumstilsynet har påvist flere brudd på regelverket gjennom en granskning av den alvorlige brønnkontrollhendelsen på Troll med Songa Endurance 15. oktober i fjor.

Nå får Statoil pålegg.

Ptil skriver at den direkte årsaken til hendelsen var at store mengder gass fra reservoaret under produksjonsrørhenger ble frigjort.

Årsakene til dette igjen er flere og sammensatte.

– I hovedsak kan de knyttes til planlegging, endringsstyring, kompetanse og risikoforståelse, heter det.

Tilsynet understreker at hendelsen kunne endt mye, mye verre enn den gjorde.

«Ingen personer ble fysisk skadet under hendelsen, men ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen ført til storulykke med tap av flere liv, større materielle skader og utslipp til ytre miljø. Vi anser denne hendelsen som en av de mest alvorlige brønnkontrollhendelsene på norsk sokkel siden Snorre A-hendelsen i 2004. Dette begrunnes ut fra hendelsens omfang og potensial.»

Dette skriver Petroleumstilsynet:

«Hendelsen på den flyttbare boreinnretningen Songa Endurance inntraff i forbindelse med arbeid på en produksjonsbrønn på Trollfeltet i Nordsjøen, hvor Statoil er operatør.

Brønnoperasjonen omfattet klargjøring for boring av sidesteg etter permanent plugging av opprinnelige brønnbaner i brønn 31/2-G-4 BY1H/BY2H.

I forbindelse med trekking av produksjonsrørhenger (tubing hanger) ble top-drive med kompletteringsstrengen plutselig løftet ukontrollert opp seks meter.  Samtidig strømmet det store mengder væske og gass ukontrollert opp gjennom boredekket. Utstrømningen løftet opp både hydraulisk slips på 2,5 tonn og kastet fôringene på til sammen to tonn flere meter på boredekket. Væskesøylen nådde toppen av boretårnet, cirka 50 meter over boredekk. Utslag på flere gassdetektorer førte til lokal nedstengning av utstyr.

Utblåsningsventil ble aktivert av borepersonell like etter observasjon av stigende væskesøyle på boredekk og etter at strengen skjøt opp.

Brønnen ble først stabilisert 26. oktober 2016 etter en lang og utfordrende periode med normaliseringsarbeid».

Her leser du hele rapporten!

Forrige artikkelFått med deg vaffelroboten på Gullfaks?
Neste artikkelHer vil Aker BP investere 10 milliarder i ny utbygging

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR