Til tross for nedgang fra 2014 holder leverandørindustrien i Nord-Norge fortsatt høy aktivitet. Onsdag mottok olje- og energiminister Tord Lien Levert-rapporten for 2015 i Tromsø. Kilde: OED

Levert-rapporten er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø i samarbeid med blant andre Kunnskapsparken Nord i Harstad, Pro Barents i Hammerfest og Petro Arctic. Rapporten skal dokumentere utviklingen og gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren i 2015.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tord Lien med forfatterne av rapporten, Carl Erik Nyvold (t.v.) og Tom Steffensen (t.h.) (foto:OBE/OED)
Tord Lien med forfatterne av rapporten, Carl Erik Nyvold (t.v.) og Tom Steffensen (t.h.) (foto:OBE/OED)

I 2015 var det leveranser på 4,7 milliarder kroner. Det var en nedgang på 16,7 prosent sammenliknet med 2014,  tilvarende tallet for 2013.Antall årsverk gikk ned fra 2700 i 2014 til 2200 i 2015. Leverandørindustrien i Nord-Norge sto for 2210 årsverk i 2015. Det er en nedgang på vel 500 årsverk (19,1 prosent) sammenliknet med 2014.
– Levert-rapporten gir et viktig bidrag for å synliggjøre betydningen av petroleumsnæringen i nord. De siste par årene har vært tøffe for næringen. Samtidig ser vi store muligheter. Mye av ressursene på sokkelen som ikke er produsert ligger utenfor Nord-Norge. Vi har viktige byggeklosser på plass allerede, som Norne, Skarv, Snøhvit og Goliat. Nye store feltfunn som Aasta Hansten og Johan Castberg styrker fundamentet ytterligere, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelOljeprisen stiger og passerer 53 USD pr fat
Neste artikkelLeverandørindustrien står fremfor mange store oppgaver innen olje- og gassnæringen i nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR