Representanter fra leverandørbedrifter beskrev sitasjonen i olje- og gassmarkedet som krevende på kontaktmøtet Stavanger Kommune og Greater Stavanger arrangerte i april. Nedgangen rammer bedriftene ujevnt. Kilde: Greater Stavanger

Norsk leverandørindustri til olje- og gassnæringen har redusert antall ansatte med nær 40 000, og det merkes i Stavanger-regionen med en registrert ledighet på omtrent 5%. Sammen med Stavanger kommune, arrangerer Greater Stavanger et kontaktmøte med industrien for å få innblikk i hvordan næringslivet opplever markedet.

Therese Log Bergjord fra Compass Group
Therese Log Bergjord fra Compass Group. (Foto: Birger Haraldseid)

Les også: Fortsatt stor interesse for OTC i Houston

Kontaktmøte for leverandørindustrien har blitt arrangert flere ganger tidligere, men aldri før har situasjonen vært så krevende for bedriftene. Likevel finnes det lyspunkt for Stavanger-regionen; I store trekk er vi lokalt på vei tilbake mot aktivitetsnivået det lå på i 2010-2011 med en reduksjon i volum på mellom 20-30 %.

Om vi noen gang vil komme opp mot det aktivitetsnivået vi hadde i 2013-2014, er tvilsomt. Det er få eller ingen eksperter som ønsker å mene noe bastant om dette. Alt tyder på at vi totalt sett skal lenger ned før oljeprisen, og deretter investeringsviljen, kommer tilbake. I følge Dan Foss i det globale analyseselskapet IHS vil det ta 2-3 år. Lokalt er det ingen tvil om at utbyggingene på Utsirahøyden med Johan Sverdrup i spissen er med å dempe effekten for en rekke aktører i Stavanger-regionen.

De aktørene som har størst utfordringer i vår region nå er knyttet til verdikjeden for boring og brønn. Dersom aktiviteten avhenger av aktive rigger og boreoperasjoner på norsk sokkel, vil det fortsatt være utfordrende framover. Det vil ta tid før aktiviteten tar seg opp både innen lete- og produksjonsboring. Likevel er norsk sokkel robust i forhold til mange andre markeder, og vi ser nå at nye prosjekter blir godkjent og vil nærme seg utbygging fordi selskapene nå ser at mange innsatsfaktorer har fått redusert kostnader kanskje opp mot 30%.

Omstilling nytter

Det vi også fikk tydeliggjort på møtet var at lokale selskaper lenger ute i verdikjeden har begynt å snu seg mot nye marked og muligheter på en imponerende måte. Dette ble synliggjort gjennom presentasjoner fra Øglænd Systemer, som designer og produserer kabelbane systemer for en rekke markeder (olje&gass, maritim og fornybar med mere), og oljeservicebedriften Roxel. Sistnevnte har snudd seg mot andre muligheter i samarbeid med andre bedrifter og dannet et konsortium som nå har vunnet kontrakter for flere hundre millioner til utrusting av tunnelløp i Rogfast.

Norsea, som er regionens eldste oljeservicebedrift, har også ekspandert og sett mot andre markeder som kan gi bedre balanse i porteføljen og nye muligheter. Norsea har nå økende aktivitet innen havvind via strategiske oppkjøp i Danmark, og har kontrakter både i Nederland og UK. I Norge har Norsea fått en stor kontrakt som strategisk partner for forsvaret med logistikktjenester.

Les også: NorSea Group tildelt Hywind-kontrakt av Statoil

Les også: NorSea Group satser mot havvind

 

Forrige artikkelRussland: Venter ikke nye produksjonsfrys-initiativer
Neste artikkelITF: Rydd opp i problemene rundt flerbruksfartøy

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR