Badger Explorer-verktøyet gjennomgår for tiden selvbegravingstester, men selskapet melder nå at testene fortsatt blir påvirket på grunn av den harde vinteren.

PROTOTYPE: Selvbegravingstestene er
avslutning på prototypefasen for Badger.
(Ill.: BADGER)

Badger Explorer er et nytt konsept for leting etter olje, hvor en selvbegravende sonde sendes ned på havbunnen og graver seg ned til prospektene som skal undersøkes. Teknologien utvikles av selskapet Badger Explorer med base i Stavanger, og i vinter har enheten blitt utsatt for selvbegravingstester.

Fortsatt kaldt
– Testene de siste ukene har demonstrert funksjonaliteten i verktøyet. Kraftoverføring og styring av verktøyet skjer nå via kabel. Enheten har for første gang, som et fullt integrert system, boret seg flere meter ned i bakken i et lukket operativt miljø, det vil si at verktøyet opererer i begravelsesmodus og er ikke lenger fysisk synlig når det borer, skriver selskapet i en børsmelding.

Selskapet melder også at det er oppstått noen problemer knyttet til robustheten til noen komponenter, blant annet hydraulikkventiler og pumper.

– Dette er imidlertid ikke relatert til selve systemfunksjonaliteten, rapporterer selskapet.

Enheten skal nå demonteres og flyttes til et verksted for utbedringer i rundt en uke.

– Dette optimaliseringsarbeidet er nødvendig for å bygge robusthet inn i løsningen. På grunn av kulden, har omfanget av disse hendelsene vært flere enn ventet, noe som ikke var tatt med i fremdriftsplanen, melder selskapet.

Kaksplugg
Testen har for tiden fokus på å bore sammenhengende for å teste deponeringen av borekaks i en fast plugg, men for å få dette til må en bore sammenhengende over tid. Boreprosessen har så langt ikke vært stabil nok til å kunne konkludere denne testen.

Selskapet ser for seg at begravelsestesten av prototypen skal avsluttes i løpet av våren, og det vil markere avslutningen av selskapets prototype utviklingsfase.

– De siste ukers testing har gitt oss verdifulle resultater når det gjelder å optimalisere Badger Explorer- verktøyet, og vi har for første gang gjennomført kabelstyrt boring i et lukket system. Vinterkulden har medført ekstra tidsbruk og vi har støtt på enkelte tekniske utfordringer som har tatt noe tid, men som er blitt løst underveis. Organisasjonen har gjort en fremragende innsats. Resultatene fra de pågående testene tilsier at de overordnede mål synes å være innenfor rekkevidde og gjør oss derfor svært optimistiske med tanke på fortsettelsen, sier administrerende direktør Kjell Erik Drevdal i en børsmelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR