Handelsoverskuddet var på 14,0 milliarder kroner i juli 2016. Eksporten sank med 15,2 prosent og endte på 59,1 milliarder kroner. Importen steg med 1,2 prosent og kom opp i 45,2 milliarder kroner.

Eksporterer mer – tjener mindre
Eksporten av råolje utgjorde 16,5 milliarder kroner i juli 2016, som er en nedgang på bare 1,8 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Antall eksporterte fat råolje var 6,7 millioner større i juli 2016 enn i tilsvarende måned i fjor. Det innebærer en oppgang på 17,6 prosent. Oljeprisen trekker i motsatt retning, og er årsaken for den lille nedgangen i eksportverdi sammenlignet med fjoråret.

Eksporten av naturgass var på 12,0 milliarder kroner i juli 2016. Dette tilsvarer en nedgang på 6,2 milliarder kroner, eller 33,9 prosent, sammenlignet med juli i 2015. Hovedårsaken er lavere priser. Eksportert mengde av naturgass i gassform var 8,4 milliarder standard kubikkmeter – ned 5,7 prosent.

Raffinerte oljeprodukter og metaller trekker fastlandseksporten ned
I juli 2016 utgjorde fastlandseksporten 30,2 milliarder kroner, en nedgang på 10,4 prosent (3,5 milliarder kroner) fra juli i fjor.

En stor del av denne nedgangen skyldes eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter. Verdien sank med 38,4 prosent sammenlignet med juli 2015 og endte på 3,0 milliarder kroner.

Eksportverdien gikk ned også for flytende propan og butan, og endte på 755 millioner kroner. Dette var en nedgang på 28,0 prosent. Begge nedgangene forklares av redusert eksportvolum og lavere priser.

Jern og stål-eksporten i juli 2016 var på 835 millioner kroner, lavere eksportvolum ga en nedgang på 17,0 prosent sammenlignet med juli i fjor. Eksportverdien i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler gikk ned med 2,4 milliarder kroner i samme periode.

Fisk trekker fastlandseksporten opp
Fiskeeksporten beløp seg til 6,4 milliarder kroner, og økte med 17,4 prosent sammenlignet med juli 2015. Prisen på fersk hel laks var 66 kroner i juli 2016, en krone høyere enn den tidligere rekordprisen fra juni i år. Eksportverdien for denne varen var 3,8 millioner kroner – 28,4 prosent høyere enn juli 2015. Eksportert volum var 14,5 prosent lavere.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkel– Påvirkes av mangel på aktivitet og lavere dagrater
Neste artikkelFlere kontrakter til Farstad

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR