Tremånedersendring: Fortsatt tøft for leverandørindustrien

Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen hadde en nedgang på 1,0 prosent i perioden mai-juli 2016 sammenlignet med tremånedersperioden før. Maskinindustrien bidro mest til dette, fulgt av maskinreparasjon og -installasjon, med en nedgang på henholdsvis 5,4 og 7,1 prosent.

Samtidig trekker oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri i den andre retningen med en oppgang på 5,9 prosent. Videre har bygging av skip og oljeplattformer hatt en oppgang også denne tremånedersperioden, sammenlignet med den forrige tremånedersperioden.

Den petroleumsrettede leverandørindustrien hadde samlet en nedgang på 3,7 prosent i samme periode.

Sesongjusterte tall viser at produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) falt med 1,0 prosent i perioden mai-juli 2016, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Utvinning av råolje gikk opp 1,3 prosent, mens utvinning av gass hadde en nedgang på 3,1 prosent.

Tolvmånedersendring: Nedgang i Norge sammenlignet med eurosonen
Kalenderjusterte tall viser at norsk industriproduksjon gikk ned 6,5 prosent fra juni 2015 til juni 2016. Maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon bidro mest til denne nedgangen. Estimerte tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viser at industriproduksjonen i land i eurosonen økte med 0,7 prosent i den samme perioden.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelResultatsmell for ConocoPhillips
Neste artikkelSiemens leverer kontrollsystemer til Njord Future

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR