Brønnserviceselskapenes bruk av radioaktive kilder i bore- og brønnoperasjoner viser liten endring.

Petroleumstilsynet har nylig sammen med Statens strålevern ført tilsyn med tre brønnserviceselskapers bruk av radioaktive kilder i bore- og brønnoperasjoner.

Tilsynet omfattet Schlumberger, Baker Hughes og Halliburton.

Tilsynsmyndighetene skriver i en melding mandag at eksisterende målemetoder fortsatt innebærer radioaktiv korttidseksponering av personell gjennom uskjermet kildeoverføring, og at denne praksisen har endret seg lite de siste årene.

Utstyret blir brukt under innsamling av formasjonsdata i brønner, og krever høy kompetanse og spesialisering. Det foreligger forskrifter, krav fra operatørselskapene og selskapsinterne prosedyrer ved bruk og oppbevaring av radioaktive kilder.

I et tidligere tilsyn (1999-2003) erfarte tilsynsmyndighetene at selskapene hadde det Petroleumstilsynet i meldingen kaller «utfordringer» knyttet til HMS-tiltak ved bruk og håndtering av radioaktive kilder og bruk av ny teknologi.

– Ikke robust nok
Selv om det i følge tilsynsmyndighetene er gjort store framskritt ved innføring av alternativ teknologi for å fase ut radioaktive kilder, har det i praksis gitt liten effekt.

– Foreløbig er bruken begrenset siden utstyret ikke er robust nok. Graden av aksept, etterspørsel og kunnskap er heller ikke høy nok blant brukerne i petroleumsnæringen, skriver Petroleumstilsynet.

God HMS-oppfølging
Tilsynsmyndighetene har ifølge meldingen inntrykk at selskapene har et omfattende styringssystem for oppfølging av HMS i tilknytning til bruk av radioaktive kilder.

– Det er også vårt inntrykk at selskapene har god oppfølging av strålingsfare for personell som bruker radioaktive kilder i arbeidet, skriver Petroleumstilsynet videre i meldingen.

Trygg
Forbundsstyremedlem i fagforbundet IndustriEnergi Helge Ellingsen er ansatt i Schlumberger. Han er ikke bekymret over situasjonen.
– Jeg har operert utstyret i 30 år, og det foregår i betryggende former. Normalt vil man bli eksponert totalt ganger per skift, på wireline som regel fire.

Han viser til at offshorearbeidere bærer på seg et måleapparat som til enhver tid viser eksponeringen den enkelte har blitt utsatt for.
-Overskrider målingen en viss grense, vil vedkommende bli tatt av håndteringen av utstyret for en tid, sier Ellingsen til Petro.no.

– For tidlig å si noe om kreftfaren for oljearbeidere (04.08.06)

Forrige artikkelOljestreik i Nigeria over
Neste artikkelOljefunn utenfor Angola

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR