Samtidig som rørledning for tjæreolje har fått grønt lys, viser ny studie viser at utslippene kan være 2-3 ganger høyere enn oppgitt.,Utslippene av polyaromatiserte hydrokarboner (PAH) til luften i forbindelse med utvinning av tjæresand i Canada kan være 2-3 ganger høyere enn man har trodd, viser studien, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences. De tidligere oppgitte, offisielle utslippstallene, skal ha vært for lave fordi de ikke tok med stoffer som slipper ut i avfallsproduktdammer som samler opp vann, sand, leire og oljerester som er til overs etter utvinningsprosessen, viser studien, ifølge NTB.

Videre skriver de at ”funnene reiser nye spørsmål om påvirkningen oljeutvinning fra tjæresand har på miljøet, bare noen få dager etter at amerikanske myndigheter sa at den kontroversielle oljerørledningen Keystone XL vil ha minimal innvirkning på miljøet.”

Keystone XL er en rørledning som er tenkt å frakte olje fra oljesandutvinningen i Alberta til raffinerier og utskipningshavner ved Mexicogolfen, hvilket er forventet å gi ny lønnsomhet til prosjektene.


– interessert i ethvert infrastrukturprosjekt

Statoil, som er tungt inne i oljesand i Canada, er så langt ikke inne i Keystone XL, men er ikke uinteressert.

– Generelt er vi interessert i ethvert infrastrukturprosjekt som kan bidra positivt inn I markedet, sier Knut Rostad, informasjonssjef for Statoils utenlandsvirksomhet til Petro.no.

– Vi har imidlertid ikke eierandeler i, eller avtaler om transport gjennom, Keystone XL. Vi selger i dag olje fra vårt oljesandprosjekt lokalt, og det finnes rørledninger og annen infrastruktur for å bringe produktene til markedene. Vi vil vurdere hvilke muligheter en eventuell bygging av Keystone åpner for.

– den dårligst tenkelige klimaløsningen

– Vitsen med Keystone XL er å forsyne USAs transportsystem med olje. Olje fra tjæresand er bortimot den dårligst tenkelige klimaløsningen for det amerikanske transportsystemet, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De grønne (MDG) til Petro.no.

– Hvis ledningen bygges, blir det mye vanskeligere å løfte USAs millioner biler og lastebiler over fra bensin og diesel til elektrisk og annet miljøvennlig drivstoff. I tillegg vil Keystone XL true en rekke verdifulle naturområder på vei sørover. Det er sterkt beklagelig at norske Statoil, som påberoper seg å ta klimatrusselen på alvor, har etablert seg som en del av et framtidsscenario der USAs energiforsyning kan bli basert på at olje fra tjæresand eksporteres til det amerikanske markedet gjennom, blant annet Keystone XL.

Ville ha SPU ut av kull og tjæresand

MDG har fra Dag 1 vært tydelige på hva de mener om de mest forurensende hydrokarbonkildene; kull og tjæresand, og fremmet allerede ved trontalen i høst forslag om om å trekke Statens Pensjonsfond Utland (SPU – ”Oljefondet) ut:

«Stortinget ber regjeringen om å endre investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland slik at fondet trekker seg ut av alle kull- og tjæresandaktiviteter, og gradvis reduserer eksponeringen til annen fossil energi i porteføljen.»

Forrige artikkelSkal frakte Statoil-rigger til Norge
Neste artikkelCargotec med subseakran-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR