Ptil fant ti regelverksbrudd etter å ha gjennomført tilsyn med transformasjonen av Prosafe-boligplattformen «Safe Scandinavia».

Boligplattformen har den siste tiden gjennomgått endringer slik at den skal kunne fungere som Tender Support Vessel (TSV). Det er i den sammenheng at Ptil gjennomførte tilsyn, 15. og 16. oktober 2015, for å følge opp at Prosafe har gjort nødvendige tiltak for å sikre at «Safe Scandinavia» er i samsvar med petroleumsregelverket innen fagområdene teknisk sikkerhet, vedlikehold og beredskap. Bakgrunnen for tilsynet er Ptils hovedprioritering knyttet til barrierer og ledelse.

Bakgrunn: Denne Prosafe-riggen skal tjene Statoil og Oseberg Øst i fjerde kvartal

Ti regelverksbrudd for Prosafe

Resultatet var at det ble registrert ti avvik og fire forbedringspunkter knyttet til at vedlikeholdspersonellet ikke fikk opplæring i vedlikeholdsstyringssytemet CMM Work Mate, brannslokkeutstyr manglet nødvendige instrukser og merking, uklarheter om det var innebygget overvåkingsfunksjoner for å sikre krav til over- og undertrykk i rom, samt at det ikke ble etablert en plan som sikret at innsatslag ble gjort kjent med forholdene for beredskapen om bord etter ombyggingen.

Ptil fant følgende ti regelverksbrudd:

  • En systematisk etablering og utvikling av riggspesifikk barrierestrategi og ytelsesstandarder gjennom hele prosjektfasen manglet.
  • Vedlikeholdsstyringssystemet manglet nødvendige opplysninger og inneholdt en del feil informasjon. Systemet var ikke operativt når det gjelder nytt utstyr om bord (CMM Work Mate).
  • Det blir ikke utført minimum årlig testing av sikkerhetsventiler.
  • Manglende preserveringsprosedyre og mangelfull preservering av utstyr.
  • Det var ikke automatisk aktivering av brannslokkesystemer i rom med høy brannrisiko.
  • Mangler ved system for trening av beredskapsorganisasjonen ombord og oppfølging av beredskapsøvelser.
  • Det var hindringer over flåtestasjonene som sikret fri-flytt arrangement for flåtene.
  • Manglende skilting og merking av evakueringsveier samt ikke etablert evakueringsvei forbi lastedekk.
  • Mangler ved gjennomføring og oppfølging av risiko- og beredskapsanalyse i forbindelse med TSV-prosjekt.
  • Hierarkiet for nødavstengningssystemet som var benyttet samsvarte ikke fullt ut med kravene. Det fremgikk ikke av mottatt dokumentasjon om Sjøfartsdirektoratets brannforskrift var benyttet som designgrunnlag.

Les også: «Safe Scandinavia» til Oseberg Øst

«Safe Scandinavia» skal tjene Statoil og Oseberg Øst i fjerde kvartal

Prosafe AS er nå i dialog med Ptil, og har fått frist til 16. november for å redegjøre for hvordan regelverksbruddene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

«Safe Scandinavia» skal tjene Statoil og Oseberg Øst som boligplattform og TSV etter at Westcon er ferdig med å transformere den, i utgangspunktet fjerde kvartal 2015.

Ifølge Prosafes kvartalsrapport fortsatte arbeidet på boligplattformen ved Westcon i Ølensvåg i tredje kvartal. Petro.no har tidligere skrevet at ikraftsettelsesdatoen var satt til juni 2015.

Prosafe SE er verdensledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare boligfartøy. Driftsresultatet nådde USD 248,3 millioner i 2014 og resultat etter skatt var USD 178,8 millioner. Selskapet opererer globalt, sysselsetter 800 personer og har hovedkontor i Larnaka, Kypros.

Les også: Safe Scandinavia til Hanøytangen

Bildespesial: Safe Boreas

For å holde deg oppdatert på det som skjer innen helse, miljø og sikkerhet offshore:

Abonner på nyheter fra Petro.no: Nyhetsbrev

«Safe Scandinavia» befinner seg for tiden ved Westcon i Ølensvåg.

Forrige artikkelSubsea-kontrakt for Farstad
Neste artikkelProduserer mer, tjener mindre

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR