Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) gir full tillit og støtte til Petroleumstilsynet i regelverksaken. – Vi forventer at alle aktører – også StatoilHydro – lojalt etterlever det regelverket som finnes, sier statssekretær Jan-Erik Støstad til Petro.no.

Av: Torstein Schjølberg

Statssekretær Jan-Erik
Støstad. Foto: AID

AID har ingen planer om å gripe inn i motsetningene mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Petroleumstilsynet knyttet til HMS-regelverket offshore.

Full skjæring mellom Ptil og OLF

AID har full tiltro til at Petroleumstilsynet ordner opp på egen hånd.

– Departementet har full tillit til at Petroleumstilsynet håndterer saken på beste vis, sier statssekretær for arbeids- og pensjonssaker, Jan-Erik Støstad.

Gjelder også StatoilHydro
Petro.no spør om departementet har en kommentar til holdninger og framgangsmåter overfor tilsynsmyndigheten, spesielt de som har framkommet fra StatoilHydro , hvor staten er storeier.

– Departementet har ikke behov for å gi karakteristikker av aktørene i denne konkrete saken. Generelt forventer vi naturligvis at alle aktører – også StatoilHydro – lojalt etterlever det regelverket som finnes, sier Støstad.

OLF mente tidligere i sommer at operatørselskapene lojalt fulgte bransjeorganisasjonens oppfordring om ikke å søke Petroleumstilsynet om nattarbeid.
– Lojalitet skal operatørselskapene først og fremst ha overfor regelverket og myndighetene, sa Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal til Petro.no i en kommentar.

Klageinstans
Støstad støtter også Ognedals utsagn om at departementet er rette instans dersom operatørselskapene har noe å klage på.

– Petroleumstilsynet er tilsynsmyndighet, ikke departementet. Departementet er klageinstans for eventuelle vedtak som måtte bli fattet. Regjeringen fastsetter dessuten i en viss grad selve regelverket, og i den forbindelse har departementet i vår hatt på høring et forslag til nye regler om blant annet adgang til nattarbeid på sokkelen. Så vidt vi forstår, bunner mye av uenigheten mellom partene nettopp i dette. Departementet arbeider nå med høringssvarene, sier Støstad.

Nytt regelverk
Regelverksendringene som statssekretæren her sikter til er forslag til endring av arbeidstidsbestemmelsene offshore, som nylig har vært ute til høring.

Endringene i regelverket er ennå ikke fastlagt, men vil ifølge AID trolig innebære en viss begrensning i forhold til hva som faktisk utføres av nattarbeid på sokkelen i dag.

Endringsprosessen kom i gang hovedsakelig som følge av OLFs utspill i fjor sommer om fortolkningen av regelverket. En annen stor arbeidsgiverorganisasjon på sokkelen, Norges Rederiforbund (NR) er blant høringsinstansene. NR er svært negativ til de foreslåtte endringene i nattarbeidsbestemmelsene, og ber i sin høringsuttalelse om at forslaget legges vekk.

Forrige artikkelSammen på dypt vann
Neste artikkelUSA vil granske StatoilHydros Iran-engasjement

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR