USAs president George W. Bush har gått fra å avvise problemet med menneskeskapte klimaendringer til å lansere egne forhandlinger.,NTB

Her er en kronologisk gjennomgang av Bushs klimapolitikk.

*Mars 2001: Bush trekker USAs signatur fra Kyotoavtalen med begrunnelsen at den skader USAs økonomiske interesser.

*Juni 2001: Bush uttrykker fortsatt skepsis til teorien om menneskeskapte klimaendringer.

*Februar 2002: Bush legger fram en frivillig plan for å bremse veksten i utslipp av klimagasser, med skattelettelse for bedrifter som reduserer utslippene.

*Juni 2002: Det amerikanske miljøbyrået EPA, det nærmeste USA kommer et miljøverndepartement, legger fram rapport om skadevirkninger av klimaendringer. Bush karakteriserer rapporten som «byråkratisk varmluft».

*Oktober 2004: I presidentvalgkampen gjentar Bush sin avvisning av Kyotoavtalen, og sier det er uaktuelt å underskrive en avtale bare for å bli populær i europeiske salonger.

*Juli 2005: På vei til G8-toppmøtet i Skottland vedgår Bush for første gang at «økte utslipp av klimagasser forårsaket av mennesker bidrar til problemet med klimaendringer».

*Januar 2007: Bush nevner for første gang klimaendringer i sin tale om rikets tilstand og sier løsningen på problemet ligger i ny teknologi og fornybare energikilder, som bioetanol.

*Juni 2007: På G8-toppmøtet i Tyskland sier Bush seg villig til å «vurdere» EUs mål om å halvere verdens utslipp av klimagasser innen 2050.

*August 2007: Bush inviterer de 15 landene med størst CO2-utslipp, blant dem Kina og India, til et møte i Washington for å diskutere langsiktige tiltak mot klimaendringer, med sikte på å bli enige om en plan innen utgangen av 2008.

(Kilde: NTB, Reuters)

Forrige artikkelBiodrivstoff øker klimautslippene
Neste artikkelStatoil ilagt millionbot etter dødsulykke

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR