Montecin kjøper samtlige aksjer i selskapet.,

Det er inngått en avtale om salg av alle aksjene i Linjebygg Offshore (LBO) til det franskeide selskapet Montecin.

LBO er et datterselskap i Istad-konsernet, og har hovedkontor i Molde. Selskapet leverer en rekke tjenester, i hovedsak til olje- og gassindustrien i Norge, særlig ISO-tjenester (isolasjon, stillas og overflatebehandling), prosjekter innenfor modifikasjoner og fjerning, samt inspeksjons- og integritetstjenester. Størsteparten av omsetningen kommer fra rammeavtaler med de store aktørene på sokkelen, og ligger innenfor drift, vedlikehold og fjerning av offshore installasjoner.

– Montecin har flere sterke sider som de bringer med seg til LBO. Gjennom sitt eierskap i Prezioso-Technilor har de god kunnskap om olje- og gassektoren, og de har hatt suksess med sin virksomhet i internasjonale markeder. Montecin drar også nytte av en sterk finansiell base gjennom sin hovedaksjonær Cinven, som er et av Europas største Private Equity (PE) fond, skriver LBO i en pressemelding.

Partene er ifølge pressemeldingen overbevist om at en inntreden av Montecin på eiersiden i LBO vil føre til at selskapet kan ta nye steg i utviklingen, både i Norge og internasjonalt, og det vil sikre at LBO fortsatt skal være en god og foretrukket partner for kunder, leverandører og ansatte.

– Vi har funnet en strategisk god eier for Linjebygg Offshore, som kan utvikle selskapet videre. Selv om det nå blir utenlandsk eier, skal hovedkontoret fortsatt ligge i Molde, sier styreleder i Istad AS, Torgeir Dahl.

– Vi er ikke til stede på norsk sokkel i dag, og med dette kjøpet ønsker vi å bygge videre på den posisjonen som LBO har i det største og raskest voksende offshoremarkedet i verden. LBO s sterke kompetanse og unike teknologiske løsninger vil også tilføre verdi til våre internasjonale aktiviteter. Hovedkontoret til LBO skal fortsatt ligge i Molde, sier Erwoan Naour, styreleder i Montecin Norway.

Gjennomføringen av transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.