Hensynet til gytefelt og larveområder er avgjørende når Havforskningsinstituttet fraråder at hele 27 av de 104 blokker i 20. konsesjonsrunde åpnes for leting etter olje og gass,NTB

23 av de foreslåtte blokkene ligger i Norskehavet utenfor Mørekysten, to i Barentshavet og to i Nordsjøen. I sin tilråding konstaterer Havforskningsinstituttet at utlysingen av blokker i 20. konsesjonsrunde vil bety økt olje- og gassvirksomhet i fiskerike områder utenfor Nordvestlandet, i Norskehavet og i Barentshavet.

Instituttet påpeker at det er viktig å beskytte fisken mest mulig i det sårbare larvestadiet. Derfor ber havforskerne om at det ikke blir boret i Barentshavet i perioden 1. februar til 31. august, og i Norskehavet 1. februar til 30. juni.

Fra før av har Fiskeridirektoratet frarådet at det skal lyses ut nye blokker i Norskehavet før forvaltningsplanen for Norskehavet er ferdig og presentert for Stortinget våren 2009.

Fiskeridirektoratet ga også flere frarådinger på blokker i Barentshavet og Nordsjøen som Oljedirektoratet ønsker å lyse ut i 20. konsesjonsrunde.

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener også at blokker i Norskehavet ikke bør tildeles før forvaltningsplanen foreligger som et miljøfaglig grunnlag for tildelinger. I sin uttalelse til 20. konsesjonsrunde peker SFT på at kapasiteten på oljevernberedskapen ikke er god nok til å drive petroleumsvirksomhet i kystnære områder.

– Uansett beredskapstiltak vil imidlertid sannsynligheten for oljepåslag i sårbare områder være stor, gitt et stort akutt utslipp, het det i uttalelsen fra SFT.

Forrige artikkelStopp i lønnsforhandlingene
Neste artikkelNoreco øker i norsk lisens

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR