Styringen av arbeidsmiljøet på Kårstø har blitt bedre, mener Petroleumstilsynet. Under et tilsyn i begynnelsen av juni ble det likevel avdekket både avvik og forbedringspunkter.,Petro.no

– Ptil har registrert at oppfølgingen av arbeidsmiljøforhold er forbedret på Kårstø ved blant annet etablering av verktøyet WERA, ansettelse av en yrkeshygieniker og utarbeidelse av støykart for områder i prosessanlegget, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Men tilsynet er altså ikke helt fornøyd. Avviket som ble avdekket knytter seg til kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold. I tillegg mener Ptil at det er potensial til forbedring når det når det gjelder utvikling og oppfølging av tiltak på arbeidsmiljøområdet og risikovurdering i forhold til grupper.

Målet med tilsynet var å verifisere i hvilken grad StatoilHydros styringssystem fungerte i samsvar med arbeidsmiljøkravene i regelverket, samt interne styrende dokumenter slik at arbeidstakere og arbeidstakergrupper identifiseres og følges opp i forhold til den risiko de utsettes for i arbeidsmiljøet.

Det er Gassco som er operatør på Kårstø. StatoilHydro er ”Technical Service Provider”.

Forrige artikkelSammen på dypt vann
Neste artikkelUSA vil granske StatoilHydros Iran-engasjement

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR