Arbeidet med å redusere næringens kostnadsnivå virker. Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018.

– Basert på en politikk som skal nå togradersmålet fra Parisavtalen, vil det i 2040 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en kommentar til Norsk olje og gass’ konjunkturrapport 2016.

Fremtiden ligger i nord
Den norske petroleumsnæringen markerer i år sitt 50-årsjubileum. Under halvparten av ressursene er hentet opp. Fremtiden ligger i større grad i nord, fremgår det av rapporten.

– Når vi ser frem mot de neste tiårene ligger mye av potensialet for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser i nord. I havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen kan det ligge betydelige ressurser. En konsekvensutredning bør iverksettes i kommende stortingsperiode. Vi ser også lyst på potensialet i Barentshavet, sier Schjøtt-Pedersen

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkel3 av 4 rigger uten kontrakt neste sommer
Neste artikkelStatoil tildeler kontrakter for driftsinspeksjon

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR