Fredag 7. november klokka 12.00 er søknadsfristen Oljedirektoratet har satt for den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel. I denne runden blir 79 blokker og deler av blokker lyst ut.,- Jeg er opptatt av også framover å utvikle vårt velferdssamfunn ved å opprettholde mulighetene for nye funn, aktivitet og verdiskapning på norsk sokkel. Utlysningen er en balansert løsning der det er lagt vekt på miljø- og fiskeriinteresser, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen om utlysningen.

De 79 blokkene som lyses ut i denne runde består av 51 blokker i Norskehavet og 28 blokker i Barentshavet. Arbeidet med runden startet allerede i 2007, da departementet inviterte oljeselskapene til å nominere blokker de mente bør være med i utlysningen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR