Bjørge Teamtrade har mottatt to bestillinger på 19 millioner kroner til Gjøa-prosjektet.

Leveransen består av instrumenteringskomponenter som ventiler, instrumentrør og koblinger, og skal leveres i løpet av 2008 og 2009. De to bestillingene er en fornying av eksisterende rammekontrakt mellom Bjørge og Teamtrade AS, som ble kjøpt av Bjørge våren 2008. Samlet verdi på leveransene til Gjøa er på omtrent 60 millioner kroner.

Før Bjørge overtok Teamtrade hadde selskapet inngått en rammeavtale med BP Skarv Idun-prosjektet. Avtalen anslås å ha en verdi på 40 millioner kroner, og løper ut i 2011.

– Det er meget høy aktivitet i selskapet, og vi forventer i år en vekst på nesten 20 prosent. Målet er å klare en omsetning opp mot 250 millioner for inneværende år. Dette ser veldig bra ut, sier konsernsjef i Bjørge ASA, Stig Feyling.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR