Ulykkesetterforsker Arne Sagen i Stiftelsen Skagerrak, frykter at skip som er konstruert på samme måte som ankerhåndteringsfartøyet «Bourbon Dolphin» kan havarere.

– Vi mener dette er alvorlig og har derfor bedt norske sjøfartsmyndigheter om snarest å jobbe for å bedre sikkerheten for slike skip, forklarer han.

Sammen med London-baserte Nautical Institute, har Stiftelsen Skagerrak utarbeidet en ny rapport, som krever egne regler for å forhindre lignende ulykker i Nordsjøen, og konkluderer med at det bør gjøres strakstiltak i norsk regi, skriver bt.no .

– Det er grunn til å tro at det finnes en rekke skip i nordsjøområdet som kan få de samme problemene som «Bourbon Dolphin». Forskriftene for slike fartøy er usikre, noe som gjør det svært vanskelig å beregne hvilke kapasiteter de har, sier Sagen til avisen.

Tre hovedfeil
«Bourbon Dolphin» forliste i 2007 utenfor Shetland, da fartøyet kantret og gikk ned på 1.100 meters dyp. åtte av besetningen på 15 omkom. Den nye rapporten konkluderer annerledes enn undersøkelseskommisjonen for ulykken, og peker på tre helt konkrete grunner til ulykken:

? Instrumenteringsfeil i maskineri. Lavt smøreoljetrykk på grunn av krengning utløste motorstopp.

? Programmeringsfeil i maskineri. Bruk av trustere reduserte slepekraften med 30 prosent.

? Uklare kommandoforhold mellom rigg og fartøy. Uklarhet om «forslag» og «beordring».

– Et fartøy som «Bourbon Dolphin» skal egentlig ikke kunne kantre under en slik operasjoner, men da maskinkraften røk, fikk de problemer, sier Sagen til bt.no.

Rapporten har blitt lagt fram for blant andre nærings- og handelsminister Trond Giske, Sjøfartsdirektoratet og Statens havarikommisjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR