– Nye uklare politiske signaler kan føre til at norsk sokkel blir mindre attraktiv, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken.,Norsk sokkel er satt under et obs-varsel som følge av politiske beslutninger som har skapt usikkerhet for petroleumsindustrien. Det er hovedkonklusjonen i en ny internasjonal rapport utarbeidet av analyseselskapet IHS. Det skriver Norsk olje og gass.

Skatteøkning og elektrifiseringsforslag som innføres utenom ordinære beslutningsprosesser er noen eksempler på vedtak som har ført til større usikkerhet for selskaper som ønsker å investere på norsk sokkel.

Den nye rapporten fra analyseselskapet IHS fastslår at norsk sokkel fremdeles er konkurransedyktig, men vil fremstå som mindre attraktiv dersom denne typen politiske vedtak fortsetter. Både selskaper som investerer på norsk sokkel og internasjonale finansmarkeder har merket seg de politiske endringene i Norge.

Norge har tradisjonelt hatt en av verdens høyeste skattesatser for petroleumsselskaper, i tillegg til en stram CO2-politikk. Til tross for dette har internasjonale selskaper sett på Norge som et stabilt og attraktivt land å investere i, i en ellers urolig verden.

– Det er avgjørende å sikre investeringer, industribygging og hundretusenvis av arbeidsplasser i årene som kommer. For å få til dette må det være politisk lederskap og klokskap som gjenoppbygger tillit etter at politiske beslutninger og vedtak har svekket verdens tillit til norsk sokkel, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken.

Ifølge IHS-rapporten er det klare forventinger til at dagens regjering skal levere, spesielt innen økt utvinning. Det nevnes også at Arbeiderpartiet følges med argusøyne av verdens olje- og finansmiljøer, ettersom partiet har fattet vedtak som utfordrer partiets tradisjonelle linje innen petroleumspolitikk.

– Med det som denne rapporten avslører er det grunn til å rope varsku. Det er satt et obs-varsel på norsk sokkel og verdens olje- og finansmiljøer følger alle politiske vedtak ekstra nøye. Nye uklare politiske signaler kan føre til at norsk sokkel blir mindre attraktiv, sier Brækken.

Forrige artikkelTotal kjøper seg inn i Barents-lisens
Neste artikkelIndustrien i krevende terreng

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR