Intelecom vil gjøre det mulig å spille, snakke, chatte, se film og tv fra offshore-lugaren med sin BazePort-teknologi. Selskapet satser nå fullt på offshoreindustrien.

Intelecom, sammen med Baze Technology, vil vise offshoreindustrien en ny betydning av høy standard. Via en touchskjerm tilbys total kommunikasjons- og underholdningspakke til de offshoreansatte. Ved å trykke på skjermen velger brukeren om de vil ha tilgang til kommunikasjonsverktøy som MSN, internett, tv eller telefon. Dersom brukeren vil ha oversikt over produksjonsdata kan det også vises på skjermen.

– Det er uendelige informasjonskilder som kan legges inn på denne skjermen. Skulle det være et anrop på installasjonen blir det også varslet på skjermen, forklarer Per Atle Sørensen, Teknisk sjef vest i Intelecom, til Oilinfo Weekend.

BAZEPORT:Grensesnittet er enkelt og bruker-
vennlig.Her kan bruker få tilgang til det meste.
(Foto:INTELECOM)

Den store snakkisen
– Hele bransjen etterspør nå BazePort, og vi er i samtaler med flere interesserte selskaper. Dette er et produkt som kan utgjøre store forskjeller i kampen om rekruttering av ansatte, sier salgssjef for Team Vest i Intelecom Kjetil Rosnes til Oilinfo Weekend.

Systemet kan monteres på vegg, henges på et veggfestestativ eller festes ved sengekanten i lugaren.

En stor fordel med bruk av BazePort er at det trengs kun ett kablingspunkt for produktet, og ikke flere forskjellige for telefon og internett. Det er ett produkt å vedlikeholde, og brukergrensesnittet er veldig brukervennlig.

40 prosent vekst
Kommunikasjonsselskapet Intelecom har hatt en formidabel vekst innen den maritime sektoren, og kan vise til en 40 prosent økning de siste seks månedene innen olje- og gassektoren. Blant annet leverer selskapet telefoniløsninger for StatoilHydros Haltenbanken-installasjoner, og har sikret seg kontrakter for Gjøa-, Skarv- og Yme-utbyggingsprosjektene. Nå vil Intelecom sette en ny standard for komplett kommunikasjon på sokkelen, og satser for fullt på BazePort.

INTELECOM I DELER: Fra venstre Per Atle Sørensen,
Kjetil Rosnes og Per Morten Føyen
.
(Foto:MAIKEN REE)

Komplett på kommunikasjon
Totalt har selskapet levert avanserte telefonisystemer med til sammen ca 15.000 internlinjer på 65 flytende og faste installasjoner offshore.

– Vi har 60 til 70 prosent av markedsandelen for taletjenester innen olje og gass, sier Per Atle Sørensen til Oilinfo Weekend.

Sertifisert
Selskapet har sterk konkurranse fra andre telekommunikasjonsselskaper, men er tydelig klare over sine fortrinn.

– Vi har god kompetanse innen olje og gass, og har alle offshore-sertifiseringene som trengs, forklarer Kjetil Rosnes, som nevner blant annet Veritas-godkjenning og registrering i klassifiseringssystemet Achilles.

Integrert om bord
BazePort utgjør en integrering av flere produkter til ett, og ved sin kommunikasjonsløsning mellom onshore-offshore er produktet et godt eksempel på integrert operasjon på riggen.

– BazePort er flere produkter integrert i ett, og gir lett tilgang på kommunikasjon mellom personell som jobber på land og offshore, forklarer Per Atle Sørensen til Oilinfo Weekend.

ALT I ETT:Skjermen kan monteres på en arm, fast
på veggen eller ved sengekanten i lugaren.
(Foto:INTELECOM)

Ikke bare underholdning
BazePort er også en måte å øke sikkerheten om bord på plattformen. Når en ny bruker logger seg på programmet, registrerer maskinen den informasjonen som trengs for den unike brukeren. For eksempel rømningsvei fra lugaren.

– BazePort-systemet har alt. Det har løsningen, designet, kommunikasjonen og dokumenteringen, konkluderer Per Atle Sørensen til Oilinfo Weekend.

Intelecom setter nå alle kluter til for å sørge for at BazePort-systemet blir en del av offshorehverdagen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR