Nedstengningen av Huntington gjør at all produksjon fra felt der Noreco har eierinteresser er stengt.

Huntington er stengt på grunn av et problem med ventilasjonsanlegget i plattformens oljelager. Det forteller operatøren i Huntington-feltet, E.ON, til sine partnere i samme lisens.

– Noreco er nå i den uheldige situasjon at all produksjon fra felter der selskapet har eierinteresser er stengt. Vi følger situasjonen nøye og bistår de respektive operatører med nødvendige ressurser for å sikre raskest mulig oppstart, men det vil naturligvis ikke gå på bekostning av hensynet til helse, miljø og sikkerhet, sier Svein Arild Killingland, adm. direktør i Noreco.

Satser på produksjon neste uke
Ifølge Noreco har Huntington-operatøren E.ON og ansvarseier Teekay Petrojarl igangsatt en rekke aksjoner for å sikre at driften av gassventileringssystemet kan bli forbedret gjennom reviderte prosedyrer. Det kan bety at feltet produserer igjen i neste uke. Ferdigstillelse av den permanente løsningen er planlagt gjennomført i slutten av august.

«Torsdag 8. august utstedte UK Health & Safety Executive (HSE) et forbud for ansvarseier (duty holder) Teekay Petrojarl, relatert til aktivitet ved ventilasjonsanlegget til oljelageret ved lav vindhastighet på Voyageur Spirit, som er det flytende produksjonsskipet (FPSO) på Huntington-feltet i den Britiske delen av Nordsjøen», skriver E.ON.

Ifølge E.ON E&P UK Limited hadde de på forhånd stanset produksjonen for å forsikre at skipet kunne operere sikkert før oppstart blir vurdert.

Reduserer produksjonsraten
E.ON E&P vurderer produksjonsoppstart i lys av værforholdene på feltet, og vil sannsynligvis redusere produksjonsraten inntil problemet med ventilasjonsanlegget er løst permanent. I forkant av nedstengingen produserte Huntington rundt 24 000 fat per dag.

Igangkjøringen av gasskompressorsystemet pågår, og forventes ferdigstilt innen slutten av neste uke.

Eierne i Huntington feltet er E.ON E&P UK Ltd. (25% operatør), Premier Oil plc (40%), Noreco Oil UK (20%), og Iona Energy Inc. (15%).

Forrige artikkelOljeprisen opp på gode Kina-tall
Neste artikkelDOF Subsea med kontrakter i Nordsjøen og Brasil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR