Petroleumstilsynet har sett seg grundig lei på Oljeindustriens Landsforenings stadige utfordringer av regelverket for nattarbeid offshore. Nå slår Ptil-direktør Magne Ognedal tilbake.,

Regelverksforum

Regelverksforum (RF) er et partssammensatt forum for helse, miljø- og sikkerhetsregulering.

RF er etablert av Petroleumstilsynet i dialog med partene, for å legge til rette for:

Informasjon, diskusjon, rådgivning og eventuelt tilbakemelding om arbeidet med utvikling og vedlikehold av rammesettende dokumenter for petroleumsvirksomhet.

RF er sammensatt med representanter fra:

*Landsorganisasjonen i Norge
*Lederne
*Norges Rederiforbund
*Industri Energi
*SAFE
*OLF
*Norsk industri
*Helsedirektoratet
*Statens helsetilsyn
*Arbeids- og inkluderingsdepartementet
(observatør)

Fra myndighetene deltar Petroleumstilsynet, Statens forurensningstilsyn og helsemyndighetene.

Av: Torstein Schjølberg

Onsdag satte Petroleumstilsynet (Ptil) foten ned overfor OLF.

Tilsynet forlanger nå en skriftlig bekreftelse om at OLF aksepterer Petroleumstilsynets rolle som myndighetenes fortolker av forskrifter og lovverk for petroleumsvirksomheten.

Bakgrunnen for tilsynets krav er at OLF har gått på tvers av myndighetene ved å oppfordre operatørselskapene til ikke å søke Ptil om unntak for nattarbeid offshore.

Saken vakte betydelig oppsikt etter at magasinet Petro&industri og Petro.no denne uke omtalte konflikten.

OLFs utspill i nattarbeidssaken har rokket ved Ptils autoritet. Og nå vil tilsynet vite hvor landet ligger.

– Tåkedott
Under et møte i Regelverksforum onsdag (se faktaboks) fikk OLF direkte spørsmål fra Ptil-direktør Magne Ognedal: Aksepterer OLF Ptils rolle som fortolker av regelverket.

– Svaret fra OLF var en tåkedott, sier HMS-rådgiver Einar Ellingsen til Petro.no. Han er Industri Energis faste representant i regelverksforum.

Ognedal godtok da heller ikke svaret, og forlangte en skriftlig redegjørelse fra OLF.

Ess
Ptil har et ess i ermet:

AID og Petroleumstilsynet har over lengre tid arbeidet med et nytt helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten.
Tilsynet har nå gjort klart et høringsnotat som skal sendes ut til høringsinstansene. Blant disse befinner OLF seg.

– Dersom OLF ikke aksepterer Petroleumstilsynets rett til å fortolke forskrifter og lover, har det ingen hensikt å sende ut det nye helhetlige regelverk til høring, sa Ptil ifølge Einar Ellingsen.

-Fullt forståelig
– Det er fullt forståelig at Ptil ikke ser noen hensikt i å sende ut et nytt regelverk til høring så lenge OLF ikke aksepterer Petroleumstilsynet som fortolkningsinstans av regelverket. Det vil da bli helt umulig å ha et funksjonelt regelverk som viser til Ptils veiledninger og fortolkninger hvis disse ikke aksepteres av OLF, sier Ellingsen til Petro.no.

Han viser til at OLF har mer enn 90 bedrifter som er knyttet til olje- og gassvirksomheten på sokkelen og på landanleggene. Bedriftene er oljeselskaper og leverandørbedrifter som driver oppstrøms petroleumsaktivitet.

– Men jeg begriper ikke at OLF med styreleder Tore Torvund i spissen kan se seg tjent med å kjøre seg selv opp i et slikt hjørne, sier Ellingsen, som forventer full retrett fra OLF.

Forrige artikkelMongstad-avgjørelse om to uker
Neste artikkelTørr brønn for ConocoPhillips

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR