Fagforbundet Industri Energi hevder Oljeindustriens landsforening (OLF) hemmeligholder informasjon fra livbåtprosjektet. Nå trekker de seg fra samarbeidet.

Av Øyvind Midttun

– Vi er blitt ført bak lyset. OLF holder tilbake informasjon. De inviterer oss til samarbeid, men vi får ikke lov til å samarbeide. Vi får ikke en gang vite hva det er vi skal samarbeide om, tordner Ketil Karlsen, Industri Energis fagsjef for HMS offshore.

– Og når vi ikke vet hva vi samarbeider om har vi ingenting der å gjøre, fortsetter Karlsen, og understreker at avgjørelsen om å tre ut av samarbeidet støttes av de andre LO-forbundene.

Karlsen mener OLFs ledelse av prosjektet strider mot lovpålagte bestemmelser om arbeidstakermedvirkning.

– OLF kan sikkert mene at de klarer seg fint uten oss. Men det er ikke OLF som bestemmer om og på hvilken måte arbeidstakerne skal være representert. Kravene til arbeidstakermedvirkning er nedfelt både i hovedavtalen og i arbeidsmiljøloven, sier Karlsen.

Skivebom
Prosjektleder Per Otto Selnes i OLF vil ikke uttale seg om saken og henviser til OLFs informasjonsavdeling.

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hertvik sier OLF overhodet ikke kjenner seg igjen i påstandene fra arbeidstakerorganisasjonene om hemmelighold av informasjon. Han karakteriserer kritikken som skivebom.

– Åpenhet og informasjonsdeling er en av grunnpillarene i livbåtprosjektet. Vi mener vi har informert godt nok. Vi har strenge rutiner for dette, og sender ut informasjon fra prosjektet så fort det er mulig. Dersom Ketil Karlsen mener vi holder ting skjult må han dokumentere disse påstandene, sier Hjertvik.

Omfattende tester
Hensikten med livbåtprosjektet er å komme fram til bedre og sikrere frittfall-livbåter.

Prosjektet ble startet opp i 2005, etter test av en ny livbåttype på Veslefrikk-feltet. Testen, som var et krav fra vernetjenesten om bord på plattformen, viste at livbåten ikke tålte fallet. Den fikk sprekker i overbygget og taket ble slått inn.

Senere ble alle de 16 ulike typene frittfall-livbåter på norsk sokkel testet. Prosjektet ble startet opp av Statoil, men ble etter hver overtatt av OLF.

Prosjektet er delt i to faser. Den første fasen ble avsluttet i 2006. Fase to startet i fjor høst. I følge OLF skal denne fasen ta for seg problemstillinger som båtenes framdrift, slag mot skroget, setebelter og ny standard for frittfall-livbåter. Fase to skal etter planen være ferdig høsten 2008.

Nettverk
OLF trommet sammen et nettverk av observatører fra blant annet Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, flere fagforeninger, rederier, operatørselskaper og leverandører av frittfall-båter. Observatørene skulle gi innspill og bli oppdatert med status og funn i prosjektet.

Men allerede høsten 2006 slo nettverket sprekker, da Petroleumstilsynet sa fra seg sin taburett. Årsaken var at Ptil mente de fikk for dårlig informasjon fra OLF.

Les mer: Ptil trekker seg fra livbåtprosjektet

Åpen krangel
Arbeidstakerorganisasjonene misliker sterkt måten prosjektet blir gjennomført på. I sist møte i trepartsforumet Sikkerhetsforum, som ledes av Magne Ognedal i Petroleumstilsynet, hakket arbeidstakerorganisasjonene kraftig løs på OLFs prosjektleder.

– Jeg har aldri opplevd at en samlet fagbevegelse har uttrykt så massiv mistillit til OLF som i denne saken, sier Ketil Karlsen.

Han håper likevel samarbeidet står til å redde. Førstkommende mandag er det duket for oppvaskmøte med blant andre OLF-direktør Per Terje Vold.

– Vi regner med at OLF rydder opp her og gjør det de kan for å gjenopprette tilliten, sier Karlsen.

Høyt prioritert
Også Kjetil Hjertvik har tro på at møtet vil skape arbeidsro.

– Verken industrien eller fagforeningene er tjent med at vi går i klinsj. For OLF er det høyt prioritert å få dette samarbeidet i gang igjen, sier Hjertvik.

Forrige artikkelStorberget: – PST gjorde det de kunne
Neste artikkelFrp: Skuebrød for miljøbevegelsen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR