Fjerner usikkerheten om reservoarkvaliteten i den nordlige delen av sentrale Johan Sverdrup.

Det norske melder at avgrensningsbrønnen på Espeværhøgda i lisens 265 i Johan Sverdrup -funnet er i ferd med å avsluttes. Det norske oljeselskap ASA mener brønnresultatet er svært bra, og at resultatet «fjerner usikkerheten om reservoarkvaliteten i den nordlige delen av sentrale Johan Sverdrup.»

Hensikten med avgrensningsbrønnen var å undersøke reservoaregenskaper og tykkelse, samt å samle inn viktige data i grunne seksjoner av brønnen som grunnlag for planlegging av utbygging. Brønnen påtraff en oljekolonne på om lag 30 meter i øvre jura reservoarbergarter med meget god reservoarkvalitet i hele intervallet. Olje/-vann-kontakten ble ikke påtruffet. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i flere seksjoner av brønnen inkludert reservoarseksjonen.

Det norske har en eierandel på 20 prosent i lisens 265 der Statoil, som operatør, er i ferd med å avslutte boringen av avgrensingsbrønn 16/2-14 T2. Oljefunnet 16/2-6 Johan Sverdrup ble påvist høsten 2010 i øvre jura reservoarbergarter. Brønn 16/2-14T2 ble boret om lag seks kilometer nordvest for funnbrønnen 16/2-6 i utvinningstillatelse 265.

Dette er den niende letebrønnen i lisensen, som ble tildelt i 2001. Avgrensningsbrønnen 16/2-14T2 ble boret til et vertikalt dyp på 1960 meter under havflaten og avsluttet i Trias bergarter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 113 meter. Brønnen ble boret av semien «Ocean Vanguard,» som nå skal bore avgrensingsbrønn 16/2-15 på Johan Sverdrup-funnet i samme lisens (PL 265) rundt syv kilometer sørøst for 16/2-14T2.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR