Reserveanslagene for Edvard Grieg er tidligere økt to ganger siden produksjonsstart i november 2015. Nå har Lundin hentet informasjon fra en ny avgrensningsbrønn som gir grunnlag for ytterligere økning med mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter.

Det skriver Lundin Norway i en pressemelding.

Den foreløpig siste avgrensningsbrønnen er boret i den sørvestre delen av feltet. Etter hvert som mer informasjon er innhentet om reservoaret så geologer og geofysikere i Lundin at denne delen kunne inneholde mer olje og gass enn tidligere beregnet. Brønnen traff en 15 meter tykk oljekolonne i et 94 meter tykt reservoar.

Dette er en tykkelse mer enn dobbelt så stor som det man beregnet før boringen. Kvaliteten på sandsteinsreservoaret karakteriseres som utmerket, og også dette er bedre enn hva man forventet å finne. Foreløpige estimater viser at vi nå kan legge til mellom 10 og 30 millioner fat oljeekvivalenter til ressursestimatet for Edvard Grieg.

Da Lundin leverte plan for utbygging og drift (PUD) var anslaget at reservoaret inneholdt 183 millioner fat oljeekvivalenter. Ganske raskt etter at de første brønnene kom i produksjon, så man at dette estimatet kunne økes med til 206 millioner fat.

Og etter hvert som operatøren har fått erfaring fra produksjonen over tid, og boret ytterligere produksjons- og injeksjonsbrønner, har eierne fått enda mer og enda bedre informasjon om reservoaret. Og i all hovedsak har den nye informasjonen vært gode nyheter. Så i 2016 ble reserveanslaget økt igjen. Denne gangen til 223 millioner fat oljeekvivalenter.

Nå har Lundin altså boret en avgrensningsbrønn i den sørvestre delen av feltet for som vil resultere i en ytterligere økning i reservene.

Forrige artikkelHyrer inn to rigger i ti år på Ekofisk
Neste artikkelWood Group tildelt designkontrakt for Snorre-utvidelsen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR