Rederiforbundet er redd fusjonen mellom Hydro og Statoil gjør Norge mindre attraktivt for internasjonale riggselskaper.

Av: Astri Sivertsen

Det er 12 selskaper som tilbyr rigger i dag, og de blir nødt til å henvende seg til én dominerende kunde. Det sa Marianne Lie, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, på gårsdagens samrådsmøte arrangert av Olje- og energidepartementet.

– Jeg tror Norge blir vesentlig mindre interessant for internasjonale rederiaktører etter fusjonen, sa Lie, og spurte om dagens mangfold på leverandørsiden kommer til å bli erstattet av et hoff av leverandører.

Ifølge Lie bruker riggrederne mange millioner kroner på å tilpasse seg norsk sokkel.

– Når det blir en stor aktør å forholde seg til tar man ikke risikoen. Konklusjonen blir at man vekter ned norsk sokkel, sa hun.

I diskusjonen etter innleggene sa styreleder i Ocean Rig, Geir Aune, at kombinasjonen av særnorske myndighetskrav og monopolisering på kjøpersiden har fått flere negative følger:

For det første har norsk sokkel en av verdens eldste riggflåter. Ifølge Aune er gjennomsnittsalderen på norske rigger 20 år, mens den til sammenligning er 12-13 år i Angola.

Den andre følgen er at borekapasiteten har blitt for liten til at oljeselskapene kan gjennomføre boreplanene sine i de nærmeste årene. Dessuten er bare fem av de nye riggene som er under bygging spesifisert til å kunne operere på norsk sokkel.

– Det som skulle øke sikkerheten på norsk sokkel kan paradoksalt nok ha svekket den, mente Aune.

Forrige artikkelMillardinvestering i LNG-anlegg på Sola
Neste artikkelNøkkelfolk i Hydro på vei ut

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR