Olje- og energidepartementet offentliggjør i dag en rapport som er første skritt i arbeidet med å kartlegge konsekvensene av sammenslåingen av Statoil og Hydro.

Rapporten, «Strukturendringer i petroleumsvirksomheten», er det første av mange tiltak departementet skal utføre for å evaluere sammenslåingens konsekvens for strukturen i norsk petroleumsvirksomhet.

– Det er en reel utfordring for utviklingen i næringen å ha en så stor aktør på norsk sokkel. Denne rapporten gir oss det nødvendigste verktøy for å kartlegge og følge den videre utviklingen, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

Departementet mener det er for tidlig å si hvilke konsekvenser sammenslåing kan ha for petroleumsvirksomheten, men at rapporten gir et grunnlag for utviklingen framover. En ny gjennomgang av StatoilHydro-sammenslåingen skal foretas senest i 2011.

Rundt 50 aktører fra oljeselskaper, leverandørindustri og forskningsinstitusjoner har gitt sitt innspill til rapporten.

– Jeg er svært opptatt av at vi skal følge opp prosjektet i årene framover, i dialog med aktørene. Innspillene har gitt oss god forståelse for hvilke utviklingstrekk næringen legger vekt på framover, sier Riis-Johansen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR