StatoilHydro har funnet gass i prospektet Gamma, som ligger åtte kilometer sørøst for Mikkelfeltet i Norskehavet. Funnet ble gjort med riggen Ocean Vanguard.,Undersøkelsesbrønnen 6407/6-6 på utvinningstillatelse 312 påviste et funn av våtgass som foreløpig er beregnet til mellom to og tre milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass. Målet med brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av midtre jura alder. Det planlegges å knytte funnet opp mot infrastrukturen til åsgard som ligger i området.

Funnet ligger på et havdyp på 226 meter, og brønnen ble boret til et totalt dyp på 2508 meter. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen plugges nå permanent, og Ocean Vanguard forlater området for å bore produksjonsbrønn på Alvefeltet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR