Norge har lagt fram dokumentasjon om utstrekningen av kontinentalsokkelen ved Bouvetøya og Dronning Maud Land nær Sydpolen for FNs kontinentalsokkelkommisjon i New York.

TEGNER OPP GRENSENE: Utenriksminister Jonas
Gahr Støre ønsker å få stadfestet Norges
grenser i sør. (Foto: UTENRIKSDEPARTEMENTET)

Både Bouvetøya og Dronning Maud Land har status som norsk biland, og er ubestridt norsk territorium. Nå har myndighetene levert inn dokumentasjon for yttergrensene for norsk kontinentalsokkel rundt Bouvetøya og Dronning Maud Land, noe som rent hypotetisk kan legge til rette for oljeleting i disse områdene i framtiden.

– Gjennom dette legger vi grunnlaget for viktige avklaringer som ledd i gjennomføringen av havretten, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

13. mai går fristen ut for å levere inn dokumentasjon for utvidelse av kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil, og mange stater leverer nå inn sin dokumentasjon. Norge har allerede fått stadfestet sin grense på den nordlige halvkule , men nå er det altså den sørlige halvkule som skal avklares.

– Av hensyn til Antarktis-samarbeidet, som vi legger stor vekt på, ber vi Kommisjonen om ikke å behandle dokumentasjonen som gjelder Dronning Maud Land. For Bouvetøya fremlegges dokumentasjonen til behandling på ordinær måte, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Når det gjelder oljeutvinning i områdene, ble det i 1991 vedtatt en miljøprotokoll for Antarktis som slår fast at det ikke skal forekomme mineralutvinning i Antarktis i minst 50 år fra ikrafttredelsen. Bouvetøya er derimot ikke omfattet av denne traktaten, men i 1971 ble Bouvetøya fredet ut til 12 nautiske mil.

– Det foreligger ingen planer om å åpne for petroleumsleting på kontinentalsokkelen der, skriver Utenriksdepartementet.

Utenfor disse 12 nautiske milene er det dog formelt sett åpent for oljeutvinning, men det er store både tekniske og forvaltningsmessige hinder som må forseres før en eventuell oljeleting i området vil være kommersielt gjennomførbar. Området utenfor 200 nautiske mil rundt Bouvetøya som nå skal avklares er rundt 100.000 kvadratkilometer stort.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR