Finansminister Kristin Halvorsen bør sende en stor takk til de 350 ansatte på Kollsnes-anlegget i Øygarden i Hordaland. Uten dem ville inntektene fra norsk gasseksport blitt halvert.

Av Øyvind Midttun
Kollsnes

Kollsnes er – sammen med Troll-feltet – selve hovedmuskelen i det norske gasstransportsystemet, bekrefter direktør Nils Olav Halland i StatoilHydro.

– Verdikjeden som Kollsnes er en del av er den største enkeltstående energikilden i kongeriket, sier Halland.

I for sendte Kollsnes 38,5 milliarder Sm3 gass sørover til kontinentet, en økning på tre prosent fra året før. Gassen går via rørsystemene Statpipe, Zeepipe, Europipe I og Franpipe. Til gassbrukere i en lang rekke europeiske land. 43 prosent av de totale norske gassleveransene til Europa var innom til rensing, tørking og komprimering her ytterst i havgapet i Øygarden.

Kollsnes-direktør Nils Olav Halland

Utvidelser
Prosesskapasiteten er utvidet flere ganger – fra 83 millioner Sm3 gass per dag da anlegget startet produksjonen i 1996 til dagens 143 millioner Sm3 per dag.

– For å gi et bilde på hvor mye gass det er så kan jeg si at energiinnholdet i 143 millioner standard kubikkmeter gass tilsvarer fire ganger den samlede norske vannkraftproduksjonen, sier Kollsnes-sjef Nils Olav Halland.

Investeringer
For tiden oppgraderes anlegget for 1,5 milliarder kroner. Arbeidene inkluderer ny flashgass-kompressor og nytt kondensat-tog, oppgradering av turboekspandere, installasjon av nye brytere til transformator og ny fakkel-tip.

– Nødvendige investeringer for å gjøre anlegget mer robust, forteller overingeniør Rune Sæbøe Iversen i Gassco, statsselskapet som er operatør for Kollsnes.

Kollsnes-anlegget ble opprinnelig bygget for å ta i mot gassen fra Troll-feltet. I 2004 ble Kvitebjørn koblet til, året etter kom den første gassen fra Visund i land.

Regularitet
Kapasitetsøkningen fra 83 til 120 millioner Sm3 ble gjort med marginale investeringer. Spranget fra 120 til dagens 143 millioner Sm3 kom i da rørledningen fra Kvitebjørn ble koblet på.

– De oppgraderingene vi foretar nå er viktige for å sikre framtidig regularitet i anlegget, sier Iversen til petro.no.

Flere investeringer er i kjømda.

StatoilHydro, som operatør for Trollfeltet, vil i sommer ta investeringsbeslutning for et eventuelt tredje gassrør fra Troll-feltet inn til Kollsnes. Røret – P12 – kan være klart til bruk i 2011.

Gassco har fått i oppdrag å forberede oppkobling av det nye røret. Oppkobling og robustgjøring av anlegget inkluderer blant annet oppgradering av eksisterende MEG-tog og installasjon av nye kondensatpumper og har en prislapp på 2,5 milliarder kroner.

Eierne av Kollsnes skal ta investeringsbeslutning for denne pakken i løpet av sommeren.