Oljedirektoratet bekrefter funn i letebrønn 30/11-9 S Askja West og sidesteget 30/11-9 A Askja East.,4. november i fjor meldte lisenspartner Det norske om påviste hydrokarboner i letebrønn 30/11-9 S Askja West . Nå bekrefter Oljedirektoratet (OD) resultatet.

Ifølge OD er Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 272 , i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A .

Brønnen er boret om lag 13 kilometer sørøst for 30/11-8 S -funnet og om lag 35 km sør for Oseberg Sør -installasjonen i Nordsjøen.

Primær letemål med brønn 30/11-9 S var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (nedre del av Heather- og Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff gass i en 90 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og i øvre til midtre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Primært letemål med brønn 30/11-9 A var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Ness- og Etiveformasjonen).

Brønnen påtraff olje i en 40 meter netto kolonne i nedre del av Heatherformasjonen og øvre del av Tarbertformasjonen, begge med reservoaregenskaper som forventet. Nessformasjonen var vannførende og Etiveformasjonen, som ligger under Nessformasjonen, ble derfor ikke undersøkt.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnene er mellom 18,87 og 44,03 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen 272 vil vurdere funnene sammen med andre funn i utvinningstillatelsen.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3637 og 3646 meter under havflaten, og begge ble avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura.

Brønnene er den andre og tredje letebrønnen i lisens 272. Tillatelsen ble tildelt i Nordsjøtildelingene 2001 (NST2001) i 2002.

Havdypet er 110 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-9 S og 30/11-9 A ble boret av boreinnretningen «Ocean Vanguard» som nå skal til utvinningstillatelse 628 i Nordsjøen for å bore letebrønn 25/9-4 i Tastaveden -prospektet, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Forrige artikkelEMGS med multiklientsalg
Neste artikkelSpudder barentsbrønn neste uke

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR