Har funnet mellom 18,87 og 75,48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter i Valemon Nord.,Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelsene i Valemon Unit , har avsluttet boring av letebrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A . Brønnene er boret av «Transocean Leader» om lag seks kilometer nord for Valemon -feltet i den nordlige del av Nordsjøen. Hovedbrønnen ble spuddet 4. september i fjor, mens sidesteget ble påbegynt 11. februar i år.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i en separat forkastningsblokk i midtre og nedre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Cookformasjonen og Statfjordgruppen).

Brønn 34/10-54 S påtraff en 74 meter brutto gasskolonne i Tarbert-, og i øvre Nessformasjonen i midtre jura, hvorav 20 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I midtre og nedre Nessformasjonen ble det påtruffet en 45 meter oljekolonne, hvorav 16 meter i sandsteiner med god reservoarkvalitet. I Etiveformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet 7 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet, men disse er vannførende. I umiddelbart underliggende reservoarbergarter, i Rannochformasjonen i midtre jura, ble det påtruffet en 38 meter kondensatkolonne i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I tillegg ble det påtruffet kondensat i midtre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cookformasjonen.

Brønn 34/10-54 A påtraff en om lag 100 meter brutto gasskolonne i sand av uspesifisert jura alder og i Brentgruppen, hvorav 40 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. I Nansenformasjonen i nedre jura ble det påtruffet en 38 meter gasskolonne, hvorav 32 meter i sandsteiner med dårlig til god reservoarkvalitet. I Eirikssonformasjonen i nedre jura, ble det påtruffet en 77 meter gasskolonne, hvorav 31 meter i sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet. Petroleum ble også påtruffet i midtre jura og nedre jura sandsteiner med dårlig reservoarkvalitet i Cook- og Raudeformasjonen, men det er foreløpig uavklart om det er olje, kondensat eller gass. Det er ikke påtruffet petroleum/vann-kontakter i brønnene.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpige beregninger av samlet størrelse på funnene er mellom 3 og 12 millioner Sm³ utvinnbare oljeekvivalenter, eller mellom 18,87 og 75,48 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne i Valemon Unit vil vurdere å knytte funnene opp til Valemon-feltet.

– Vi er godt fornøyd med å ha gjort et nytt funn i nærheten av Valemon gass- og kondensatfeltet som er under utbygging. Ved å påvise ytterligere volumer i området øker vi reservene i Valemon Unit og tilfører verdi til feltutviklingen, sier Irene Rummelhoff, letedirektør for norsk sokkel i Statoil.

Valemon-feltet, som ble funnet i 1985, er et av Statoils største pågående utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. De utvinnbare reservene er anslått til 206 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingskonseptet omfatter en fast plattform med eksport av rikgass til Heimdal og kondensat til Kvitebjørn. Produksjonen skal etter planen starte i fjerde kvartal 2014.

– Vi er veldig tilfredse med resultatet fra Valemon Nord-brønnene, og vil nå gjennomføre en mulighetsstudie for å se hvordan vi best kan utvikle funnet, sier Tor Madsen, Statoils direktør for feltutvikling i Nordsjøen Vest.

Rummelhoff legger vekt på god gjennomføring av boreoperasjonen i Valemon Nord-brønnene.

– I Valemon Nord håndterte vi et sammensatt og fragmentert reservoar med ulike trykk og høy temperatur, noe som krever ekstra fokus på HMS. Jeg er godt fornøyd med å ha fullført operasjonene uten alvorlige hendelser, sier hun.

34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 4.229 og 4.247 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i henholdsvis Burtonformasjonen og Statfjordgruppen i nedre jura. Havdypet er 140 meter. Brønnene er permanent plugget og forlatt.

Brønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A ble boret av boreinnretningen «Transocean Leader» som nå skal til tillatelse 073 for å bore utvinningsbrønnen 6407/1-A-3 , der Statoil Petroleum AS er operatør.

Letebrønnene 34/10-54 S og 34/10-54 A ligger i Valemon Unit i Nordsjøen. Statoil er operatør med en eierandel på 53,775 prosent. Partnerne er Petoro AS (30 prosent), Centrica Resources (Norge) AS (13 prosent) og A/S Norske Shell (3,225 prosent).

Forrige artikkelStatoil outsourcer HR-stillinger
Neste artikkelApple iWatch til høsten?

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR