Det er olje- og gasselskapene som står for produksjonen og salget av norsk gass mens Gassco har ansvaret for transporten.

Gassco har de siste 5-6 år fått ansvaret for betydelig flere antall kilometer transportrør for gass og inngår nå samarbeid med Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel.OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til sine medlemsbedrifter, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer. Artikkelen fortsetter under bildet

OFFB 1
OFFB Kompetansesenter (Foto: OFFB)

Gassco er operatør for det integrerte transportsystemet for gass fra norsk kontinentalsokkel til land i Europa. Transportsystemet  består av rørledninger, prosessanlegg og mottaksterminaler på kontinentet og i Storbritannia. Rørledningsnettverket totalt er på hele  8300 kilometer, og 1100 kilometer av disse opererer Gassco uten TSP (teknisk tjenesteyter).  Andelen rør uten TSP har økt fra 1 til 5 rørledninger på 5-6 år.

Til Petro.no sier kommunikasjonsleder Lisbet Kallevik i Gassco at et større behov for beredskapsløsninger gjør at Gassco har valgt å knytte seg til ekstern leverandør av 2.linje beredskap. Vi er svært fornøyd med at beredskapen er blitt enda mer robust, og ser fram til et godt samarbeid avslutter hun.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelLokal tilhørighet, tilgjengelighet og fleksibilitet er fremtiden
Neste artikkelBruker gaming-teknologi for optimalisering av fremtidens brønner

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR