Ola Borten Moes tariffreduksjoner for Gassled faller ikke i god jord hos eierne, som nå truer med rettslige skritt.

De fire involverte selskapene er Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS og Njord Gas Infrastructure AS. Til sammen eier de 45 prosent av den norske infrastrukturen for transport av gass gjennom joint venturet Gassled.

Da eierne kjøpte Gassled-andeler fra Shell, ExxonMobil, Statoil, Total og Eni i perioden 2011 til 2012, var det med forventning om avkastning på investeringene. Selskapene mener nå at Olje- og energidepartementet har satt en stopper for potensiell gevinst.

Skal gagne ikke-utbygde gassressurser
På et skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren, datert 4. april, svarte Ola Borten Moe at lave tariffer i Gassled skal bidra til at «mest mulig av de samfunnsøkonomisk lønnsomme petroleumsressursene blir utvunnet».

– Lavere tariffer i Gassled kan bidra til å minske transportkostnadene til markedene i Europa og øke lønnsomheten også for ikke-utbygde gassressurser i Norskehavet og Barentshavet. Dette burde tilsi at det blir større interesse for å bygge ut rørsystemet nordover, skrev Ola Borten Moe, og påpekte at tariffene fortsatt vil gi Gassled-eierne en rimelig fortjeneste i fremtidige transportavtaler.

– Får ikke rimelig fortjeneste
1. juli ble regjeringens forslag en realitet da vedtaket trådte i kraft. De reduserte tariffene gjelder fra og med 1. oktober 2016.

Dette resulterte i at selskapene sendte brev til OEP der de uttrykker at forskriften mangler rettslig grunnlag. Infragas mener de er beskyttet av petroleumsloven (§ 4-8) som krever at OEP viser til konkrete prosjekter (i nord, red.anm.), og at begrunnelsen må veie mer enn Gassleds rett på «rimelig fortjeneste blant annet ut fra investering og risiko».

– Petroleumsloven gir OEP adgang til å endre tariffer, men dette innebærer også at OEP må grunngi sine handlinger. Dette har vi gjort en juridisk vurdering på, og vi er overbevist om at vi har en god sak. Endelig beslutning om å gå rettens vei er ikke tatt, men vi har sendt ut et forvarsel. Vi forventer svar fra OEP en gang i løpet av høsten, sier CEO i Njord Gas Infrastructure AS, Dan-Jarle Flølo.

– Det ser ut som at de tre andre selskapene ser likt på saken, men vi har ikke inngått noen form for samarbeid ennå. Vi er enige om at endringen i forskriften må kjennes ugyldig. Hvis saken skal opp for retten, blir det sannsynligvis snakk om én rettssak, sier Flølo.

– Går utover felt som bygges ut
CEO i Silex Gas Norway, Kurt Georgsen, forteller Petro Media News at de nå jobber med en stevning, men at det vil ta noe tid før den er klar. Ola Borten Moes begrunnelse for lavere tariffer henger ikke på grep, mener han.

– Når det gjelder å hjelpe nye volumer i nord, så har vi hele tiden sagt at det går an å se på mer rettede tiltak for det. Med klarere ressursforvaltningsmessige grunner for å redusere tariffen, så hadde vi hatt større forståelse for OEDs handlinger. Slik dette håndteres tilfaller hoveddelen av tariffreduksjonen produserende felt og felt som ville blitt bygd ut, helt uavhengig av om denne tariffreduksjonen hadde skjedd eller ikke, sier Georgsen.

Gassled er eid av Petoro AS (45,793%), som forvalter statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) samt Solveig Gas Norway AS (24,756%), Njord Gas Infrastructure AS (8,036%), Silex Gas Norway AS (6,102%), Infragas Norge AS (5,006%), Statoil Petroleum AS (5,000%), Norsea Gas AS (2,261%) (der Silex og Solveig er deleiere), ConocoPhillips Skandinavia AS (1,678%), DONG E&P Norge AS (0,983%), GDF SUEZ E&P Norge AS (0,304%) og RWE Dea Norge AS (0,081%).


(Illustrasjon: Gassco)

Forrige artikkelLite oljefunn på Klara
Neste artikkelTotal-kontrakt til Ocean Installer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR