DNO-eier Berge Gerdt Larsen vil riste rundt på ting i Petrolia Drilling. Han vil endre vedtektene, gi styret flere fullmakter, blant annet til å flytte selskapet. Han vil også droppe drilling i navnet, og endre selskapets formål.

Styret i selskapet foreslår at det skal få fullmakt til å flytte hele eller deler av selskapets hovedkontor, og også til å droppe «Drilling» i selskapets navn, samtidig som han også ønsker å endre formålet til selskapet til å være «petroleums-, shipping-, offshores-, transport-, handel-, industri- og finansiell virksmohet og annen relatert virksomhet samt å delta som aksjonær eller på annen måte i andre virksomheter», skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg regner med at han gjør det slik at han får mest mulig fordel av det selv. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Det er min erfaring. Jeg tror de fleste som har vært inne i Larsens selskaper har brent seg så kraftig at de holder seg langt unna, sier Ove Martin Eide, tidligere småaksjonær i Petrolia Drilling.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR