Naturvernforbundet når ikke igjennom med klagen sin mot Enis leteboring på Lundeprospektet i Barentshavet. I dag ga Miljøverndepartementet medhold til oljeselskapet.

– Departementet finner etter en samlet vurdering av saken at klagen ikke tas følge. Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) vedtak av 20. september opprettholdes, skriver Miljøverndepartementet i et brev til Naturvernforbundet.

Les også på Oilinfo: Protesterer mot Eni-boring

Det var i forbindelse med leteboringsstart i Barentshavet at Naturvernforbundet tok til orde og protesterte mot det italienske selskapets boring med «Polar Pioneer». Blant annet usikkerheten i forbindelse med ulykken i Mexicogolfen var satt som hovedargument mot borejobben.

Les også på Petro.no: Klif vil la Eni bore

Miljøverndepartementet er likevel klar i talen, det er forsvarlig å lete på stedet.

– Etter departementets vurdering er boringen i tråd med de overordnede føringer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Departementet legger også vekt på at det er stilt strenge krav til beredskap mot akutt forurensing, står det i brevet til klager.

Har ikke stanset boring
Eni startet boringen av brønnen 14. oktober, og pressetalsmann i selskapet har tidligere fortalt Petronord at de ikke var pålagt å stoppe boringen før de nådde oljeførende lag uansett. Nå er klagen behandlet og boringen fortsetter som planlagt.

Det er brønn 7120/12-5 i lisens 489 som bores, og brønnen er bare starten på det som nok kan kalles bore-bonanza i Barentshavet. Vanndypet i området er 187 meter.

– Departementet slutter seg til Klifs vurdering av at området for boringen er godt kartlagt, og at kunnskapsgrunnlaget ut i fra sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet er i samsvar med krav som følger naturmangfoldloven paragraf 8, argumenterer departementet med i sin vurdering.

Departementet understreker også Klifs vurdering om at det ikke kan trekkes paralleller til «Deepwater Horizon»-ulykken.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR