Myndighetene arbeider fortsatt for at oljen i Snøhvit-feltet skal utvinnes. Det bekrefter både Oljedirektør Gunnar Berge og statssekretær i Olje- og energidepartementet, Anita Utseth.

Av Espen Helgesen og Øyvind Midttun

Nå bekrefter myndighetene at kampen om oljen i Snøhvit fortsetter.

– Snøvhit olje er en sak som fortsatt vurderes i direktoratet og departementet, sa Gunnar Berge i sitt innlegg på offshore strategi-konferansen i Stavanger i dag.

Det var tidligere i januar at rettighetshaverne i Snøhvit-feltet bestemte seg for å droppe oljeutvinningen – stikk i strid med myndighetenes ønske. Oljedirektoratet har anslått at oljesonen på Snøhvit inneholder mellom 50 og 100 millioner fat utvinnbar olje – og kampen for å få til oljeutvinning har pågått i flere år.

Men Berge anser ikke slaget som tapt.

– Vi har fortsatt samarbeid med departementet for å se på løsninger for å utnytte oljen. Så vidt jeg vet er ikke ballen lagt død, fortsatte han.

Berge gjentok at Oljedirektoratet mener det er grunnlag for at oljen kan utvinnes, men at det trenges en brønn for å fastlå hvor store ressurser det er snakk om.

Det var denne brønnen rettighetshaverne i forrige måned sa nei til å bore, en beslutning som av de fleste ble tolket som et endelig nei til oljeutvinningen.

Oljedirektøren mente det er et problem at denne avgrensningsbrønnen ikke var en del av plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit.

Statsekretær Anita Utseth i OED kritiserte den forrige regjeringen for ikke å ha lagt dette inn i PUD-en. Konsekvensen av det er at beslutningen om boring av den viktige avgrensningsbrønnen dermed er helt opp til rettighetshaverne å fatte, poengterte hun.

– Departementet har forsatt trykk på saken. Dette er noe jeg fryktelig gjerne skulle sett lykkes, men håpet svinner for hver dag. Det haster, sa Utseth.

Ja, det haster. Oljeproduksjonen er tidskritisk i forhold til uttaket av gass. Når gassproduksjonen fra feltet starter ut på høsten i år vil trykket i reservoaret gradvis falle og til slutt føre til at oljen går tapt.

Men det er fortsatt tid. Forsinkelsen i gassprosjektet gir rom for oljeutvinning. Også høy oljepris og teknologiske forbedringer bidrar positivt, undertreket Gunnar Berge, som under konferansen gikk langt i antyde at Snøhvit kan inneholde opp mot 100 millioner fat olje.

Forrige artikkelTotal vurderer atomkraft
Neste artikkelFunksjonshemmede vil jobbe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR