Mens de fleste leverandørselskapene i Stavanger har opplevd at både omsetning og marginer har stupt de siste årene, har utviklingen vært motsatt for Blueday Technology.

Selskapet, som hadde sitt første driftsår i 2014, har opplevd en formidabel vekst og omsatte i 2016 for 116 millioner kroner med en bunnlinje på drøye fem millioner kroner. For 2017 ligger det an til en omsetning på 150 millioner kroner.

Sparer energi og driftsutgifter
Oppskriften er å senke energibruken og kutte utslipp fra rigger, skip og plattformer.

– Lavere energibruk gir lavere kostnader og lavere utslipp. Kundene får gevinst både i form av bedre økonomi og en mer miljøvennlig leveranse, sier administrerende direktør Hans Petter Heggebø til petro.no.

Han anslår at selskapets metoder og teknologi kan spare en riggeier for mellom 10 og 15 millioner kroner i årlige driftsutgifter. Med en investering på samme beløp.

– Det betyr at investeringen er tilbakebetalt på rundt ett år. I dagens marked, med korte kontrakter og pressede marginer, er det viktig at nytteverdien raskt blir større en kostnaden, sier Heggebø.

Hybrid
Selskapet, som er en del av Halvorsen-gruppen, har sin spisskompetanse innen automasjon, mekanisk og elektrisk kraftproduksjon til rigg- og marinebransjen. Det er først og fremst selskapets miljøvennlige hybridsystemer som har tatt markedet med storm. 

Da Statoil i sommer tidelte kontrakter til syv forsyningsfartøyer med en total kontraktsverdi på 3,1 milliarder kroner, ble det samtidig avtalt at alle fartøyene ville bli utstyrt med hybrid batteridrift og mulighet for å benytte landstrøm.

Heggebø tror det går samme veien for rigg.

– Å redusere utslipp av NOX og CO2, er viktig, både for myndighetene og for sluttkundene. Kiloprisen for NOX ligger i dag på 12 kroner for rigger og 6 kroner for marine fartøy. Det er å forvente at denne vil øke til over 25 kroner i 2025. Da vil lave utslipp være et stort konkurransefortrinn.

Russisk rigg, Brage og Songa
Oppgradering av en russisk rigg for Caspian Drilling og utskiftning av tavlesystemet på Brage-plattformen er to av de større oppdragene selskapet allerede har utført.

– Nå jobber vi i tillegg med å senke energibruken på Songa sine fire nye rigger. Denne jobben viser at det er gevinster å hente ut også på nyere bygg, sier Heggebø.

– Dere har vokst fra et fåtall ansatte til rundt 65 midt i oljekrisen. Har det vært enkelt å få tak i gode folk?
– Det skulle du kanskje tro, men svaret er faktisk nei. Det har vært utrolig vanskelig. Vi er primært på jakt etter ingeniører med kompetanse innen el-kraft, og de er det dessverre ikke mange av.

Forrige artikkelEni gjenåpnet Goliat tross eksplosjonsfare
Neste artikkelWintershall 10 år i Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR