Den 65. utgaven av BP`s årlige Statistical Review of World Energy viser – om ytterligere bevis er nødvendig – at verden er inne i et skifte til mindre bruk av fossilt brennstoff, og at dette på sikt vil føre til store endringer i forsyningskjeden til olje- og gassindustrien.

Økt produksjon – lavere etterspørsel
Rapporten viser at i 2015 økte det globale energibehovet med 1 prosent, betydelig lavere enn 10-års gjennomsnittet på 1,9 prosent per år. Usikkerhet i den globale økonomien og lavere vekst enn ventet i Kinas energiforbruk pekes på som de viktigste faktorene.

Gjennomsnittsprisen på Brent crude i 2015 var $52.39 per fat, en nedgang på hele $46.56 per fat sammenlignet med 2014 og opplevde sitt laveste årsgjennomsnitt siden 2004.
Samtidig økte den globale oljeproduksjonen raskere enn forbruket for andre år på rad; en oppgang på 2.8 millioner fat per dag (3.2%) er den sterkeste vekst siden 2004.

Mer olje – mindre kull
Olje står for 32,9 prosent av det globale energiforbruket, og økte sin markedsandel for første gang siden 1999. Kull er nest størst med en markedsandel på 29.2 prosent, men er den eneste bransjen som opplevde en nedgang i globale markedsandeler i 2015.

Økning av fornybar energi i kraftproduksjon
Fornybar energi som brukes i kraftproduksjon økte med 15,2 prosent (213 Terra-watt timer), en økning som tilsvarer den totale økningen av energi i den globale kraftproduksjon for 2015. Fornybar energi brukes nå i 6.7 prosent av den globale kraftproduksjonen, opp fra 2 prosent for ti år siden.

Globalt er fortsatt vindenergi (17,4 prosent) den største kilden til fornybar elektrisitet, og står for over 50 prosent av økningen innen fornybar energi. Av dette igjen, står Tyskland alene for 53,4 prosent av økningen.
Totalt står fornybar energi nå for 2,8 prosent av det globale energiforbruket, opp fra 0,8 prosent for ti år siden.

Mindre utslipp
Lav etterspørsel, sammen med en endring i energimiksen bort fra kull førte til at utslipp fra energisektoren stanset i 2015, og opplevde den laveste økning i utslipp på nær et kvart århundre.

Foto: BP
Bob Dudley (Foto: BP)

En oljebransje i stadig endring
Under lanseringen av rapporten uttaler BP`s konsernsjef Bob Dudley at «denne rapporten viser tydelig at energimarkedet er på vei inn i en periode med store endringer. Dog, dette er ikke noe nytt for bransjen, og de 65 årene rapporten har kommet ut viser en kontinuerlig endring i det globale energimarkedet. Vår oppgave som næring er å ta de nødvendige skritt for å sikre vårt konkurransefortrinn på kort sikt, samtidig som vi fortsetter å investere for å møte fremtidens energibehov»

 

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelOD-ja til Roverkula
Neste artikkelGMC tildelt Sverdrup-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR