Centrica får bore dypvannsbrønn i Norskehavet Nord. ,Centrica har fått Petroleumstilsynets (Ptil) tillatelse til å bore en letebrønn i Ivory-prospektet med boreskipet ”West Navigator.”

Tørrgass-prospektet Ivory ligger i den dype delen av Norskehavet, på 1.420 meters havdyp i Vøringbassenget. Letebrønn 6707/10-3 S skal bores på grensen mellom lisensene 528 og 528 B , omkring 20 kilometer nord for BPs Luva -funn, nå hovedressursen i Statoils Aasta Hansteen -utbygging, og dette blir det fjerde dypeste prospektet som er boret på norsk sokkel (havdyp, ikke brønnbane).

Planlagt spuddato er medio august 2014, men Centrica presiserer i boresøknaden at avhengig av riggens program, er oktober mer sannsynlig. Først skal det bores et pilothull ca. 50 meter fra brønnlokasjon, ned til ca. 2.200 meter fra boredekk for å identifisere mulig grunn gass eller vannsone, og innsamling av data. Deretter borer riggen hovedbrønnen ned til en total dybde (fra boredekket) på 4.928 meter. Brønnen bores som en avviksbrønn, så totalt vertikalt dyp blir rundt 4.400 meter. Underveis i prosessen vil det tatt hensyn til muligheten for høyt trykk, og Centrica har allerede et alternativt brønndesign klar for et slikt scenario.

Formålet med boringen er å undersøke hydrokarbonpotensialet i to separate reservoarsoner, Kvitnos-formasjonen som starter på 3.209 meter vertikalt dyp, og Lysing-formasjonen på 4.089 meter vertikalt dyp. Forventet potensiell hydrokarbonforekomst er tørr gass.

Oppdatert tidsestimat for operasjonene tilsier 77 dager for tørr brønn, og 97 dager gitt funn. Et eventuelt sidesteg for å ytterligere undersøke det dypeste reservoaret, som følge av et eventuelt funn i Lysing, er beregnet til 15 dager ekstra. Totalt kan det bli 112 dager gitt funn og sidesteg. Brønnen vil deretter bli plugget og forlatt. Det er ikke planlagt noen produksjonstest.

Operatøren har også søkt om å sette igjen brønnhodet på havbunnen, men har ikke fått Miljødirektoratets tillatelse til dette.

Rettighetshaverne i lisens 528/528 B er Centrica Resources (operatør med 40 prosent andel), Statoil (35 prosent), Rocksource (10 prosent) og Atlantic Petroleum (15 prosent).

Forrige artikkelSaudi Aramco-sjefen til ONS
Neste artikkelFPSO Petrojarl Knarr

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR